Sykdomsspesifikke Terapiområder & Medisinsk Ernæring

Sykdomsspesifikke Terapiområder & Medisinsk Ernæring

Medisinsk ernæring blir i stadig større grad anerkjent som en nyttig, og noen ganger uunnværlig, del av pasientomsorgen. Medisinsk ernæring er ikke ment å helbrede sykdommer, men brukes i stort omfang av leger og kliniske ernæringsfysiologer som et tillegg til tradisjonell medisinbehandling samt som et middel til å hjelpe pasienter til en bedret sykdomsbekjempelse eller å opprettholde kroppsstyrken.

Medisinsk Ernæring

Mange medisinske tilstander kan håndteres bedre hvis pasienten får en kost som er spesielt tilpasset de aktuelle forholdene. Noen ganger kan et begrenset næringsinntak være rent fysisk betinget, for eksempel når slagpasienter finner det vanskelig eller umulig å svelge, eller når småbarn har nevrologiske funksjonshemninger. Andre ganger kan problemet være utilstrekkelig næringsinntak på grunn av manglende matlyst, godt kjent blant kreftpasienter og syke eldre. Medisinsk ernæring innebærer løsninger for  mennesker  både på sykehuset, på pleiehjemmet eller i hjemmetjenesten.

 

I spesielle tilfeller, som ved kumelkallergi og multimatvareallergi hos spedbarn, eller ved sjeldne medfødte metabolske forstyrrelser, kan spesialkost under medisinsk tilsyn ikke bare være nyttig, men helt nødvendig for å ivareta god helse. En elementalkost basert på frie aminosyrer kan være eneste mulige metode for håndtering av de besværlige symptomene av kumelkallergi hos spedbarn, mens høyt spesialiserte aminosyrebaserte produkter kan være nøkkelen til å opprettholde en riktig stoffskiftebalanse, gjennom et helt liv, for personer med fenylketonuri (PKU) eller Maple Syrup Urine Disease (MSUD).

Enten det dreier seg om generell underernæring eller mer spesialisert hjelp på områder som diabetes, sarkopeni, KOLS, trykksår,og det nevrologiske området, gir medisinsk ernæring legene flere alternativer i pasientbehandlingen, mens pasientene får muligheten til å bedre sin livskvalitet.

Sykdomsspesifikke terapiområder

Kumelkallergi 

Kumelkallergi er den vanligste matallergien blant små barn, og rammer 2-3 % av alle barn

Les mer

Onkologi

Opprettholdelse av vekt gjennom kreftbehandlingen kan hjelpe pasientene å gjennomføre de planlagte kjemoterapier og også gi både pasienter og pårørende bedre livskvalitet i den allerede krevende situasjonen.

Les mer

Aldersrelatert skrøpelighet & sykdomsrelatert underernæring

Aldersrelatert skrøpelighet er en "skjult epidemi" som i hovedsak øker blant skrøpelige eldre på sykehus og i eldreomsorgen.

Les mer

ADHD

Forskning viser at 3–5 % av barn i skolealder har ADHD.

Les mer

Epilepsi & ketogen diett

Epilepsi er den vanligste nevrologiske lidelsen og kjennetegnes av forstyrrelser i hjernens elektriske signaler.

Les mer

PKU og andre medfødte metabolske sykdommer

Fenylketonuri (PKU) er en av flere metabolske sykdommer der kroppens evne til å bryte ned aminosyrer er nedsatt.

Les mer

Trykksår

Trykksår er svært smertefullt og gir lavere livskvalitet hos pasienter.

Les mer

Kritisk syke (ICU)

Intensivavdelinger behandler i dag eldre pasienter med flere komplikasjoner enn noen gang.

Les mer

Forsinket vekst & underernæring hos barn

Optimal tilvekst og utvikling i barndommen er avgjørende for god helse også i framtiden. Det finnes ulike årsaker til hvorfor barn ikke vokser optimalt.

Les mer

Barn med Cerebral Parese

Cerebral Parese (CP) er en samlebetegnelse på funksjonsnedsettelser forårsaket av en varig skade eller utviklingsforstyrrelse i hjernen.

Les mer