Kritisk syke og kirurgi

Intensivbehandling

I dag behandler Intensivavdelinger (ICU) flere eldre pasienter med flere komplikasjoner enn noen gang. Til tross for dette har deres sjanser for å overleve og bedring forbedret seg betydelig det siste tiåret pga. av fremgang innen forskning og teknologi.

Nye kirurgiske teknikker og forbedret anestesi i tillegg til tilstrekkelig ernæring, tidlig mobilisering og forbedret omsorg før og etter operasjon er alle faktorer som bidrar til å redusere innvirkningen en operasjon kan ha på pasienter. Disse fremskrittene innen helsevesenet tillater pasienter tidligere utskrivelse, mindre tid på intensivavdelingen/sykehuset som igjen fører til reduserte sykehuskostnader (1-3). Pasienter kommer fortere til hektene, noe som tillater dem å komme raskere tilbake til hverdagen.

Ernæringens Rolle

Det har også skjedd vitenskapelig fremgang innen området medisinsk ernæring, som har ført til en bedre forståelse/kunnskap for hvordan man gir riktig ernæring til kritisk syke i intensivavdelingen (4-9).
Både retningslinjer for ernæring ved kritisk sykdom og eksperter på intensivavdelinger har identifisert behovet av en individbasert tilnærming til ernæringssomsorg (10-14).

I Nutricia er vi klar over den viktige rollen ernæring spiller. Vi fortsetter å utvikle vår forskning og teknologi og tilbyr innovative ernæringsløsninger tilpasset intensiv- og kirurgiområdet. Vi støtter helsepersonell ved å tilby en omfattende og innovativ produktportefølje av sondeernæring samt medisinsk utstyr, hjelpemidler og service for å sikre at pasienter får den beste omsorg.

Relaterte artikler

Sondeernæring og intoleranse

Det er viktig å identifisere og håndtere årsaken til intoleranse, slik at pasienten kan motta den nødvendige mengden ernæring.

LES MER

Nulltoleranse for intoleranse

Er du på jakt etter den beste toleransen for dine sondeernærte pasienter? Ikke all sondeernæring er lik!

LES MER

Proteinkvalitet

Proteiner er viktig for å opprettholde muskelmasse og styrke og gir god rehabilitering og uavhengighet. Høy proteinkvalitet og god toleranse er avgjørende for å oppnå dette.

LES MER

Pasienthistorier - erfaring med å bruke Nutrsion med P4 i daglig praksis

Noen ganger kan det være nyttig å høre om andres erfaringer. Les pasienthistorene fra helsepersonnell som har benyttet Nutrison med p4 proteinblanding, og få innblikk i hvordan det har endret livet for deres pasienter.

LES MER

PROTEINBEHOVET HOS KRITISK SYKE

Tap av muskelmasse er vanlig hos kritisk syke pasienter. Les mer om hvor viktig det er med tilførsel av nok protein og tidlig oppstart av enteral ernæring.

LES MER

Unik sondeernæring med helprotein

Nutrison Protein Intense er en unik sondeernæring med helprotein fra fire ulike kilder, som følger internasjonale retningslinjer for behandling av kritisk syke pasienter. Les mer om vår unike sondeernæring her

LES MER

Retningslinjer og anbefalinger for enteral ernæring

Internasjonale retningslinjer for kritisk syke, anbefaler oppstart av enteral ernæringsbehandling med produkter basert på helprotein. Les mer her

LES MER

ERNÆRINGSBEHANDLING ETTER UTSKRIVNING FRA INTENSIVAVDELINGER

Muskelsvakhet i kombinasjon med muskelatrofi er i stor grad årsaken til at pasientene fremdeles har funksjonelle begrensninger et år etter utskrivelse fra intensivbehandling (1). Les mer her

LES MER

Referanser

(1) Anderson AD et al. 2003; (2) Gustafsson UO et al. 2012; (3) Yeh et al. 2015; (4) Doig GS et al. 2009; (5) Casaer MP et al. 2011; (6) Van Zanten AR et al. 2014; (7) Weijs et al. 2014; (8) Allingstrup M J et al. 2012; (9) Elke G et al. 2014; (10) McClave S et al. 2009; (11) Dhaliwal R et al. 2014; (12) Martindale RG 2015; (13) Evans DC et al. 2015; (14) Preiser JC. et al. 2015