PROTEINBEHOVET HOS KRITISK SYKE

TAP AV MUSKELMASSE VED KRITISK SYKDOM

Tap av muskelmasse og underernæring er vanlig hos kritisk syke pasienter. Dette skyldes delvis en økt katabolisme i forbindelse med alvorlig sykdom og til dels  økt forekomst av en samtidig kronisk undernæring før innleggelse. Underernæring på intensivavdelinger er forbundet med flere utfordringer, slik som langvarige respirasjonskomplikasjoner og økt dødelighet. Tilstrekkelig tilførsel av protein er grunnleggende i behandlingen av kritisk syke pasienter. Tidlig oppstart av proteinrik, enteral ernæring er viktig da det har vist seg å redusere dødelighet, gi færre infeksjonskomplikasjoner og forkorte oppholdet på intensivavdeling (1,4).

Tap av muskelmasse har betydning for overlevelse og rehabilitering på intensivavdelinger

Tap av muskelmasse har betydning for overlevelse og rehabilitering på intensivavdelinger

TIDLIG OPPSTART AV ENTERAL ERNÆRING ER VIKTIG

For å forebygge tap av muskelmasse bør proteinrik enteral ernæring startes opp til alle pasienter som ikke forventes å begynne å spise normalt innen 2 dager(1).

For å forebygge tap av muskelmasse bør proteinrik enteral ernæring startes opp til alle pasienter som ikke forventes å begynne å spise normalt innen 2 dager(1).

Proteinrik, enteral ernæring bør igangsettes i løpet av de første 24-48 timer etter innleggelse (2,3).

Proteinrik, enteral ernæring bør igangsettes i løpet av de første 24-48 timer etter innleggelse (2,3).

Økt tilførsel av protein er forbundet med økt overlevelse hos kritisk syke (4).

Økt tilførsel av protein er forbundet med økt overlevelse hos kritisk syke (4).

TIDSPUNKT OG TYPE PROTEIN HAR BETYDNING

Mengde, type og tidspunkt for proteintilførsel påvirker pasientens utfall ved kritisk sykdom. Ettersom protein bidrar til å opprettholde muskelmasse, forbedre sårtilheling og fremme tilfriskning (5), er det avgjørende at pasienten tolererer sondeernæringen godt slik at protein- og energimålet oppnås tidlig.

 

Sondeernæring med et veldig høyt innhold av protein er egnet som førstevalg for kritisk syke pasienter. Det gir en godt tolerert løsning med økt tilførsel av protein i linje med retningslinjene uten at man overnærer på energi (6).

FOREDRAG FRA ESPEN I MADRID I 2018 (2 filmer)

LES MER

Unik sondeernæring med helprotein

Nutrison Protein Intense er en unik sondeernæring med helprotein fra fire ulike kilder, som følger internasjonale retningslinjer for behandling av kritisk syke pasienter. Les mer om vår unike sondeernæring her

LES MER

Retningslinjer og anbefalinger for enteral ernæring

Internasjonale retningslinjer for kritisk syke, anbefaler oppstart av enteral ernæringsbehandling med produkter basert på helprotein. Les mer her

LES MER

ERNÆRINGSBEHANDLING ETTER UTSKRIVNING FRA INTENSIVAVDELINGER

Muskelsvakhet i kombinasjon med muskelatrofi er i stor grad årsaken til at pasientene fremdeles har funksjonelle begrensninger et år etter utskrivelse fra intensivbehandling (1). Les mer her

LES MER

Refereranser

  1. Singer P et al. Clin Nutr 2019; 38:48-79
  2. Kreymann KG et al. Clin Nutr 2006; 25 (2):210-223
  3. McClave SA, et al. JPEN J Parental Enteral Nutr. 2016; 40(2):159-211
  4. Allingstrup, et al. Clin Nutr 2012; 31:462-468
  5. Hurt D, et al. JPEN J Parental Enteral Nutr 20174; 32 (1-suppl): 1 142S-151S
  6. van Zanten ARH. et al. 2018. Crit Care; 22:156.

Referenser: Impact of Muscle loss

Wischmeyer PE, Curr Opin Crit Care, 2006; 22-279-284

Mitchell WK et al; Frantiers in Physiology; 2012; 2:260

Demling RH, Journal of plastic surgery: 2009; vol 9:65-93