Screeningverktøy

Screeningverktøy

Screeningverktøy har vist seg verdifullt og nyttig i arbeidet med å oppdage og forebygge sykdomsrelatert underernæring, etablere data for sammenlikning og overvåking av utvikling, og til å etablere kriterier for oppstart av ernæringsbehandling.
Screeningverktøy er godt egnet for bruk av leger så vel som sykepleiere, hjelpesykepleiere og i forskjellige settinger både på sykehus, helsestasjon, i sykehjem, i hjemmesykepleie og hos allmennpraktiserende leger (1).

Screeningverktøyet brukes sammen med BMI diagram som gjør det mulig å fastsette BMI og vekttap-situasjon hos pasienter. For pasienter som ikke kan høydemåles, er det diagram som viser sammenhengen mellom knehøyde og full kroppslengde. Omsorgsplanen er generelt utformet, men kan modifiseres og tilpasses ulike settinger for helseomsorg, og ulike pasientgrupper, og kan også modifiseres for lokale behov.
Screeningverktøyet kan også benyttes til å identifisere og registrere fedme (BMI > 30 kg m-2) men behandlingen vil da følge et annet mønster.

SCREENINGVERKTØY - VOKSEN

SCREENINGVERKTØY - BARN

MUST er oppdatert og videreutviklet med blant annet et fyldig veiledningshefte.
BAPEN – British Association for Parenteral and Enteral Nutrition – har rettighetene til MUST. Etter avtale har Nutricia oversatt og tilrettelagt skjemaene og annen informasjon.