Screeningverktøy

Screeningverktøy

Screeningverktøy har vist seg verdifullt og nyttig i arbeidet med å oppdage og forebygge sykdomsrelatert underernæring, etablere data for sammenlikning og overvåking av utvikling, og til å etablere kriterier for oppstart av ernæringsbehandling.
Screeningverktøy er godt egnet for bruk av leger så vel som sykepleiere, hjelpesykepleiere og i forskjellige settinger både på sykehus, helsestasjon, i sykehjem, i hjemmesykepleie og hos allmennpraktiserende leger (1).

Screeningverktøyet brukes sammen med BMI diagram som gjør det mulig å fastsette BMI og vekttap-situasjon hos pasienter. For pasienter som ikke kan høydemåles, er det diagram som viser sammenhengen mellom knehøyde og full kroppslengde. Omsorgsplanen er generelt utformet, men kan modifiseres og tilpasses ulike settinger for helseomsorg, og ulike pasientgrupper, og kan også modifiseres for lokale behov.
Screeningverktøyet kan også benyttes til å identifisere og registrere fedme (BMI > 30 kg m-2) men behandlingen vil da følge et annet mønster.

SCREENINGVERKTØY - VOKSEN

Helsedirektoratet anbefaler et nytt vurderingsverktøy som skal erstatte de gamle verktøyene. Under finner du verktøyet: Malnutrition Screening Tool med linker til mer informasjon.

MST – Malnutrition Screening Tool

 

NRS 2002: Nutrition Risk Screening

MNA: Mini Nutritional Assessement

SGA for ernæringsstatus

SCREENINGVERKTØY - BARN

Refusjon

Dersom pasienten er underernært eller i risiko for underernæring har pasienten rett på næringsdrikker på refusjon. Se hvordan leger enkelt kan søke om refusjon i vår refusjonsveileder.

Gå til vår refusjonsveileder

Vil du vite mer om næringsdrikker?

Nutricia tilbyr en bred portefølje av næringsmidler til spesielle medisinske formål som gir leger, kliniske ernæringsfysiologer og annet helsepersonell anledning til å gi en målrettet kostbehandling til pasienter med ulike diagnoser og som styrker pasientens mulighet til bedring.

Se våre ernæringsløsninger for barn og voksne

Siste nytt innen screening

Nutricia i ny debattartikkel: "Det skjer for lite med underernæring knyttet til sykdom og aldring"

Nye, nasjonale retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring er kommet på plass. Nå bør de følges opp gjennom høyere grad av forpliktende, aktiv innsats, med inngangen til 2023 som et vendepunkt, skriver Anne Cathrine Torbergsen, medisinsk fagsjef i Nutricia Norge.

Les mer

Screeningverktøy for spising og ernæring for barn med cerebral parese

Australske forskere har utviklet screening-verktøyet FNST, spesielt utviklet for barn med CP. Les mer og last ned verktøyet her.

Les mer

SCREENING AV BARN MED ADHD

Barn diagnostisert med ADHD som er under medikamentell behandling har blitt rapportert å ha en 60 % høyere risiko for å være undervektige. Lær mer om screening for disse pasientene.

Les mer

MUST er oppdatert og videreutviklet med blant annet et fyldig veiledningshefte.
BAPEN – British Association for Parenteral and Enteral Nutrition – har rettighetene til MUST. Etter avtale har Nutricia oversatt og tilrettelagt skjemaene og annen informasjon.