Screeningverktøy

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

Screeningverktøyet MUST  har vist seg verdifullt og nyttig i arbeidet med å oppdage og forebygge sykdomsrelatert underernæring, etablere data for sammenlikning og overvåking av utvikling, og til å etablere kriterier for oppstart av ernæringsbehandling.
Screeningverktøyet er godt egnet for bruk av leger så vel som sykepleiere, hjelpesykepleiere og i forskjellige settinger både på sykehus, i sykehjem, i hjemmesykepleie og hos allmennpraktiserende leger (1).

Screeningverktøyet brukes sammen med BMI diagram som gjør det mulig å fastsette BMI og vekttap-situasjon hos pasienter. For pasienter som ikke kan høydemåles, er det diagram som viser sammenhengen mellom knehøyde og full kroppslengde. Omsorgsplanen er generelt utformet, men kan modifiseres og tilpasses ulike settinger for helseomsorg, og ulike pasientgrupper, og kan også modifiseres for lokale behov.
Screeningverktøyet kan også benyttes til å identifisere og registrere fedme (BMI > 30 kg m-2) men behandlingen vil da følge et annet mønster.

MUST GUIDEN - side for side

Her kan du laste ned deler av eller hele MUST guiden (totalt 6 sider).

 

De 5 "MUST" trinnene

Les om de 5 trinnene

Trinn 1 - BMI-score (og BMI)

Last ned BMI-tabell

Trinn 2 - Registrer

Last ned vekttap-tabell

Trinn 3 - Identifiser

Last ned MUST Flytskjema

Trinn 5 - Utarbeid en handlingsplan

Last ned veiledning og tabeller

Annen informasjon

MUST veiledningsskjema

Last ned

10 hovedtrekk ved MUST

Last ned

Sammendrag av MUST Rapporten

Last ned

MUST er oppdatert og videreutviklet med blant annet et fyldig veiledningshefte.
BAPEN – British Association for Parenteral and Enteral Nutrition – har rettighetene til MUST. Etter avtale har Nutricia oversatt og tilrettelagt skjemaene og annen informasjon.

Referanser

  1. Stratton et al ”Disease-related Malnutrition: An Evidence-based Approach to Treatment”. Institute of Human Nutrition, University of Southampton, UK