PNST screening verktøy for barn med CP

1 June 2022

Screeningverktøy for spising og ernæring for barn med cerebral parese

God ernæring er viktig for at barn med cerebral parese (CP) skal nå sitt potensiale for vekst og utvikling.

Australske forskere har derfor utviklet screening-verktøyet FNST (Feeding and Nutrition Screening Tool for children with Cerebral Palsy), spesielt utviklet for barn med CP.

Verktøyet er oversatt til norsk i samarbeid med Nutricia og oversettelsen er validert i en studie av Guro Andersen, leder av CP-registeret i Norge.

Last ned FNST-verktøyet her: feedingnutritionscreeningtool.com

Du kan også lese mer og finne verktøyet på ulike språk her:

Cross Cultural Adaptation – Feeding Nutrition Screening ToolDel artikkel

Print Side