Dette er en informasjonsside for helsepersonell

Nutricia har et sterkt ønske om å øke kunnskapen om medisinsk ernæring blant helsepersonell. Vi holder sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, studenter, apotek og grossister oppdatert på produkt og utvikling, forskning og studier samt våre kurs og faglige events. Vennligst bekreft at du er helsepersonell for å gå videre. Ønsker du å endre ditt valg i fremtiden, må du slette dine cookies.

Refusjon

Se hvordan du som lege kan søke refusjon for næringsmidler gjennom den nye tjenesteportalen til HELFO. En ny søknadsmetode for stønad til næringsmidler og melkeerstatning.

TJENESTEPORTAL FRA HELFO BLÅRESEPTSØKNAD (1)

Gjennom tjenesteportalen til HELFO kan du søke om individuell stønad på vegne av pasient – og få umiddelbart svar på de fleste søknadene. Dette verktøyet erstatter søknadsformater på papir og elektronisk søknad i e-reseptløsningen (M2).

Eksempler på pasientgrupper du kan søke refusjon for:

 • Pasienter i risiko for underernæring
 • Barn med ADHD og risiko for underernæring
 • Barn under 10 år med melkeproteinallergi

Slik starter du søknadsprosessen

Du logger deg inn ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel BankID, BankID på mobil, BuyPass eller liknende.

Velg tjenesten Blåreseptsøknad for å komme inn i søknadsløsningen.

2. Trykk “Logg inn” og velg deretter “Blåreseptsøknad”.

3. Velg “Næringsmiddel”

4. Fyll inn “grunninformasjon”

5. Start søknad

Hvis du ikke er tilknyttet Helsenettet, logg på tjenesteportalen utenfor Helsenettet: https://internett-portal.helsedirektoratet.no

Hvem søker du refusjon for?

Etter du har fylt inn grunninformasjon, må du oppgi tillegginformasjon for å starte søknad. Søknadsprosessen varierer for voksne og barn. Velg aldersgruppe og finn refusjonsveilederen du trenger.

Næringsmiddel – Voksne

Se hvordan du søker refusjon for næringsmidler til voksne

NÆRINGSMIDDEL – BARN

Se hvordan du søker refusjon for næringsmidler til barn.

MELKEERSTATNING

Se hvordan du søker refusjon for barn med melkeproteinallergi

Slik søker du refusjon for næringsmidler til voksne

Det er flere enn pasienter med kreft som kan få stønad til næringsdrikker når vanlig mat ikke strekker til. Underernæring rammer for eksempel eldre, pasienter med traumer og brudd, hjerte- og lungesykdom og demens.

Last ned vår veileder for å se hvordan du søker refusjon for voksne pasienter i risiko for underernæring eller klikk på boksene under for steg-for-steg veiledning per tilstand.

Slik søker du refusjon for:

Klikk på den tilstand du ønsker videre veiledning i under

Alvorlig eller moderat underernæring
 1. Velg tilstand “Moderat eller alvorlig underernæring” (klikk her for å se bilde)
 2. Sørg for at vilkårene er oppfylt. Se ernæringstrappen for støtte. (klikk her for å se bilde)
 3. Trenger du mer støtte til utfylling last ned refusjonsveilederen
Kreft
 1. Velg tilstand “Kreft” (Her er det viktig at du krysser av for ICD-10 og legger inn ICD-10 koden for krefttypen pasienten har (Ikke velg ICOC-2)
 2. Vilkår er allerede oppfylt om pasienten skal gjennom cytostatika eller strålebehandling. Dersom pasienten skal ha kirurgi, må vilkårene oppfylles (klikk her for å se bilde)
 3. Sørg for at vilkårene er oppfylt.  Trenger du mer støtte til utfylling last ned refusjonsveilederen
Risiko for underernæring
 1. Velg tilstand “Risiko for underernæring”
 2. Sørg for at vilkårene er oppfylt. Se ernæringstrappen for støtte. (klikk her for å se bilde)
 3. Trenger du mer støtte til utfylling last ned refusjonsveilederen
Dysfagi med behov for sondemat
 1. Velg tilstand “Dysfagi med behov for sondeernæring”
 2. Vilkår er allerede oppfylt om pasienten har dysfagi og behov for sondeernæring. Dersom pasienten skal ha kirurgi, må vilkårene oppfylles (klikk her for å se bilde)
 3. Sørg for at vilkårene er oppfylt.

Næringsmidler til barn

I denne filmen viser vi deg steg-for-steg hvordan du som lege søker refusjon for næringsmidler til barn.

Melkeerstatning til barn med kumelkallergi

I denne filmen viser vi deg steg-for-steg hvordan du som lege søker refusjon for melkeerstatning til barn med kumelkallergi.

Du vil få se hvordan man søker om både hydrolyserte og aminosyrebaserte løsninger, avhengig av hva din pasient har behov for.

Anbefalt verktøy for å vurdere risiko for underernæring

Screeningverktøy har vist seg verdifullt og nyttig i arbeidet med å oppdage og forebygge sykdomsrelatert underernæring, etablere data for sammenlikning og overvåking av utvikling, og til å etablere kriterier for oppstart av ernæringsbehandling.

Se oversikt og last ned ulike screeningverktøy

Våre produkter

Nutricia tilbyr en bred portefølje av næringsmidler til spesielle medisinske formål som gir leger, kliniske ernæringsfysiologer og annet helsepersonell anledning til å gi en målrettet kostbehandling til pasienter med ulike diagnoser og som styrker pasientens mulighet til bedring.

Se våre ernæringsløsninger for voksne

Se våre ernæringsløsninger for barn

Se våre melkeerstatninger

Har du spørsmål?

Carine Olaussen

Distriktssjef Pediatri; Oslo, Viken, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Vestland

carine.olaussen@danone.com99 15 44 59

Turid Iversen

M.Sc. Clinical Nutrition

turid.iversen@danone.com95 72 80 13

Nutricias produkter er næringsmidler til spesielle medisinske formål som brukes i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog. 

Print Side