PERSONVERN

Grunnleggende prinsipper og ivaretakelse av personvernet 

I Nutricia er vi forpliktet til å beskytte personvernet ditt. Vårt mål er å beskytte alle personopplysninger som vi har, håndtere personopplysningene på en ansvarlig måte og ha en transparent praksis. Din tillit er viktig for oss. Derfor har vi forpliktet oss til følgende grunnleggende prinsipper: 

 • Du har ingen plikt til å gi de personopplysningene vi ber om. Dersom du velger ikke å gi noen av personopplysningene vi ber om, kan det imidlertid hende at vi ikke kan levere en del tjenester eller produkter. 
 • Vi samler bare inn og behandler opplysningene dine for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, eller til bestemte formål som vi deler med deg, og/eller som du har gitt samtykke til. 
 • Vi prøver å samle inn, behandle og bruke så få personopplysninger som mulig. 
 • Når vi innhenter personopplysninger, prøver vi å holde dem så korrekte og oppdaterte som mulig. 
 • Når personopplysninger vi har innhentet, ikke lenger trengs til noe formål, og vi ikke etter loven er pålagt å beholde dem, vil vi gjøre alt vi kan for å slette, ødelegge eller permanent avidentifisere dem. 
 • Personopplysningene dine vil ikke bli delt, solgt, leid ut eller avslørt på andre måter enn som beskrevet i denne personvernerklæringen. 

Hvem gjelder denne personvernerklæringen for?

Vi samler inn og bruker personopplysninger på forskjellige måter, avhengig av den individuelle relasjonen. Klikk på boks nr. 2 nedenfor for å finne ut hvilke opplysninger vi har innhentet om deg, og hvordan vi bruker disse personopplysningene: 

 1. besøkende på våre nettsteder og brukere av våre apper og tjenester
 2. mennesker som sender henvendelser til oss (for eksempel via våre kundekontaktsentre),
 3. deltakere og potensielle deltakere på Nutricia-relaterte arrangementer, 
 4. mennesker vi har kontakt med i forbindelse med virksomheten, som ikke tilhører noen av ovennevnte kategorier (unntatt leverandører), 
 5. mennesker som vi innhenter personopplysninger for indirekte, 

Hva denne personvernerklæringen inneholder:

Denne personvernerklæringen beskriver følgende viktige temaer relatert til dine personopplysninger (du kan klikke på boksene for å finne ut mer):

1. Hvem er vi?

Nutricia Norge AS er ansvarlig for personopplysningene som du gir til oss. Når vi sier «Nutricia», «oss», «vår» eller «vi», viser vi til Nutricia Nordica AB. I henhold til gjeldende regelverk for behandling av personopplysninger er Nutricia såkalt datakontrollør.  

Nutricia Norge AS 
Drammensveien 123, 0277 Oslo, Norge

Hvis du vil vite mer om NUTRICIA og våre produkter, kan du gå til https://www.nutricia.no/. 

 

3. Formålet og det juridiske grunnlaget for å innhente og bruke personopplysninger

Tabellen nedenfor viser for hvilke formål vi samler inn og bruker dine personopplysninger, og det juridiske grunnlaget for vår bruk av personopplysningene. Du finner mer informasjon om det juridiske grunnlaget under tabellen. Vennligst merk at ikke all bruk nedenfor vil være relevant for enhver person: 

Formål som vi behandler dine personopplysninger for  Det juridiske grunnlaget 
Administrering av vårt forhold til deg  

 • For at du skal ha tilgang til, bruke og legge inn bestillinger via våre apper og nettsteder 
 • For å legge til rette for leveringer til deg  
 • For å kunne motta og svare på henvendelser fra deg, også via nettstedet og appene våre, om våre produkter, tjenester og virksomhet 
 • For å kunne invitere deg til møter, konferanser eller andre arrangementer som du har meldt deg på eller vist interesse for, og administrere din deltakelse på slike arrangementer 
 • For å kunne spørre deg om å gi omtaler eller feedback eller fylle ut en kundeundersøkelse eller delta i markedsundersøkelser  
 • For å kunne tilby deg våre produkter, tjenester og tilbud og personalisere dem for deg 
 • For å kommunisere med deg om service, for eksempel med bestillingsinformasjon, informasjon om en tjeneste eller klubb som du har bedt oss om, informasjon om tilgjengeligheten til et produkt du ønsker å kjøpe, som du har bedt oss om å informere deg om, eller informasjon om endringer i våre betingelser og vilkår eller i denne personvernerklæringen  
 • Til administrasjon i henhold til vilkårene dersom du har deltatt i en av våre kampanjer, premietrekninger, spill eller konkurranser  
 • For å kunne finne tilbake til interaksjon med deg 
 • For å kunne bekrefte opplysningene og identiteten din og opprette og administrere kontoen(e) hos Nutricia 
 • For å kunne registrere ditt samtykke og håndtere dine henvendelser om personvernrettigheter 
 • For å kunne inngå avtaler 
 • Legitime interesser 
 • Overholdelse av lovpålagte plikter 
Markedsføring av våre produkter og tjenester  

 • For å kunne sende deg oppdateringer, nyheter, kampanjer, markedsføring og annet kommunikasjonsmateriell på ulike måter (for eksempel per telefon, post, e-post, sosiale medier og direktemeldinger), med samtykke der det kreves etter gjeldende lov, med mindre du har gitt beskjed om at du ikke ønsker å høre fra oss  
 • For å kunne anbefale relevante produkter og tjenester, herunder basert på helseopplysninger dersom vi har innhentet ditt uttrykkelige samtykke 
 • For å kunne informere deg når et produkt du har ønsket å kjøpe, er tilgjengelig, og du har bedt oss om slik meddelelse 
 • For å kunne skape profiler (det vil si grupper som kan ha felles egenskaper) basert på dine interesser, preferanser og annen informasjon (eller en kombinasjon av dette) som gir oss bedre forståelse av hvilke produkter og tjenester du vil like  
 • For å kunne vise deg personalisert innhold eller reklame, direkte eller gjennom tredjeparts nettsteder og apper, og gjennom kampanjer i tradisjonelle og sosiale medier 
 • For å kunne skape forbrukerkategorier (segmenter) med andre som har interesser og preferanser som ligner dine (såkalte «lookalike audiences») og tilby personalisert innhold eller markedsføring, enten direkte eller gjennom tredjeparts nettsteder og apper og gjennom kampanjer i tradisjonelle og sosiale medier  
 • For å kunne skape varemerkesamfunn 
 • For å kunne vise omtaler eller anmeldelser du legger ut på våre nettsteder, apper og tjenester slik at andre kunder kan se dem 
 • For å avgjøre effekten av vår kommunikasjon, reklamekampanjer og annonser, herunder ved å analysere informasjon som er samlet inn ved hjelp av eksterne kilder 
 • For å forstå interaksjonen i sosiale medier når du nevner et av våre varemerker 
 • For å forstå og bygge opp selskapets og varemerkets image og renommé 

 

 • Legitime interesser 
 • Samtykke (når du har gitt det) 

 

Håndtere og forbedre prosessene og forretningsdriften vår 

 • For å kunne tilby, forbedre, vedlikeholde, sikre og gi teknisk støtte for nettstedene og appene våre  
 • For å kunne kjenne deg igjen når du kommer tilbake til nettstedene og appene våre, lagre informasjon om preferansene dine og tilpasse nettstedene og appene til dine individuelle interesser  
 • For å kunne evaluere dine besøk på nettsteder og apper og din bruk av våre tjenester, og opprette rapporter for å lage statistikk slik at vi kan forstå hvilken type mennesker som bruker nettstedene, appene og tjenestene våre, hvordan de besøkende bruker dem, og hvordan vi kan gjøre dem mer intuitive 
 • For å kunne håndtere, utvikle og forbedre våre produkter og tjenester og vår kommunikasjon 
 • For å kunne håndtere nettverket og informasjonssikkerhetssystemene våre 
 • For å forebygge svindel  
 • For opplærings- og kvalitetssikringsformål 
 • For interne virksomhetsrapporter, forretningsadministrasjon, sikring av adekvat forsikringsdekning for virksomheten, ivaretakelse av sikkerheten i bedriftsfasiliteter, forskning og utvikling, og identifisering og implementering av effektivitet i virksomheten  
 • Legitime interesser 
 • Samtykke (når du har gitt det) 
Andre formål 

 • For å kunne følge gjeldende lover og regelverk 
 • For å kunne respondere på henvendelser fra kompetente offentlige myndigheter 
 • For å kunne autentisere din identitet for sikkerhetsformål og når dette kreves i henhold til lovpålagte plikter 
 • For å kunne oppfylle våre forpliktelser med hensyn til transparens og tiltak mot korrupsjon og bestikkelser  
 • For å kunne dokumentere helse og sikkerhet og administrasjon 
 • For å kunne ivareta din og andres sikkerhet ved hjelp av sikkerhetskameraer (videoovervåkning) 
 • For å kunne etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter 
 • For å kunne undersøke og iverksette tiltak mot ulovlig eller skadelig atferd hos brukere 
 • For å beskytte Nutricia og interesser som er viktige for deg eller en annen person 
 • For å drive selskapets engasjement i et økosystem av interesser med henblikk på å utvikle felles løsninger 
 • For å tilby vår ekspertise for mer informert beslutningstaking, i et samarbeidende og transparent miljø med beslutningstakere og andre relevante interessenter 
 • For å kunne levere i samsvar med vår agenda for bærekraft og følge alle gjeldende lover og regler 
 • Legitime interesser 
 • Overholdelse av lovpålagte plikter 

Når vi samler inn og bruker dine personopplysninger for nye formål, vil vi informere deg på forhånd eller på tidspunktet for innhentingen (og be om ditt samtykke ved behov), med mindre vi med rimelighet vurderer formålet som kompatibelt med det opprinnelige, som beskrevet ovenfor. 

 

Juridisk grunnlag 

Vi vurderer at det juridiske grunnlaget for å bruke dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen er som følger: 

 1. For å kunne inngå avtaler: Vår bruk av personopplysningene er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser når vi inngår en avtale med deg, eller for å iverksette tiltak før vi inngår en avtale med deg. 
 2. Overholdelse av lovpålagte plikter: Vår bruk av personopplysningene dine er nødvendig for at vi skal kunne overholde våre lovpålagte plikter.  
 3. Legitime interesser: Vår bruk av personopplysningene dine er nødvendig for våre legitime interesser eller for de legitime interessene til andre. Våre legitime interesser kan omfatte følgende: 
 1. å kunne drive, utvide og utvikle virksomheten 
 2. å kunne drive og sørge for sikkerheten til våre nettsteder og apper 
 3. å kunne sørge for et sikkert arbeidsmiljø for våre medarbeidere og besøkende 
 4. markedsføring, markedsundersøkelser og forretningsutvikling 
 5. å kunne levere tjenester til kundene våre 
 6. å kunne legge inn, spore og sørge for levering av bestillinger fra leverandørene våre 
 7. å kunne investere i og rulle ut nye produkter, til fordel for lokalsamfunnene som vi har vår virksomhet i 
 8. virksomhetsinterne administrative formål
 9. å kunne opprette profiler (det vil si grupper som kan ha fellestrekk) og sende deg personaliserte meldinger og tips om produkter direkte, i tillegg til gjennom tradisjonelle kampanjer i sosiale medier, basert på dine interesser og preferanser. Du finner mer informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes, og hvordan du avregistrerer deg, i avsnittet «Profilering og automatisert beslutningstaking» nedenfor i denne personvernerklæringen 

Når vi samler inn og bruker dine personopplysninger på det juridiske grunnlaget legitime interesser, sørger vi for at det ikke går på bekostning av dine personlige rettigheter. 

d. Samtykke: Vi kan behandle personopplysningene dine basert på ditt samtykke. Der du har gitt samtykke, men senere ombestemmer deg, kan du trekke samtykket tilbake ved å kontakte oss, og vi vil da slutte å behandle personopplysningene dine på den måten. Dersom du trekker tilbake samtykket, kan det imidlertid påvirke våre muligheter til å tilby deg produktene våre og de tilknyttede tjenestene. 

5. Lenker til andre nettsteder

Våre nettsteder og apper kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, plugins eller applikasjoner som ikke drives av oss. Slike lenker er der bare for å gjøre det enkelt og praktisk for deg og innebærer ikke at vi går god for aktivitetene på slike tredjeparts nettsteder eller at vi har noen tilknytning til de som driver dem.  

Denne personvernerklæringen gjelder bare for de personopplysningene vi samler inn, eller som vi mottar fra tredjepartskilder, og som vi agerer som datakontrollør for. Vi kan ikke holdes ansvarlig for personopplysninger om deg som samles inn og lagres av tredjeparter. Tredjeparts nettsteder har sine egne betingelser og vilkår og personvernpolicyer, og du bør lese dem nøye før du sender inn noen personopplysninger til slike nettsteder.  

Vi går ikke god for eller aksepterer noe ansvar eller erstatningsansvar på noen annen måte for innholdet på slike tredjeparts nettsteder eller for tredjeparts betingelser, vilkår eller policyer. 

7. Barns personopplysninger

De fleste av våre nettsteder er utformet for og beregnet på å brukes av voksne. Der et av våre nettsteder er beregnet på bruk av et yngre publikum, forstår vi betydningen av å ta ekstra forholdsregler for å beskytte barns personvern og sikkerhet.  

Dersom vi noen gang skulle ha nettsteder beregnet på et ungt publikum, vil vi i alle tilfeller respektere våre eksterne forpliktelser når det gjelder ansvarlig markedsføring, og før vi innhenter personopplysninger, vi vil sørge for at gyldig samtykke er innhentet fra foreldre eller foresatte, i den grad dette kreves etter gjeldende lover og regler (aldersgrensen for dette varierer fra land til land).  

Dersom vi oppdager at vi har hentet inn personopplysninger for et barn uten foreldres eller foresattes samtykke, der slikt samtykke skulle ha vært innhentet, vil vi slette disse personopplysningene så raskt det lar seg gjøre.  

9. Deling av personopplysninger internasjonalt

Dine personopplysninger kan brukes, lagres og/eller nås av medarbeidere i virksomhet utenfor EØS eller UK som arbeider hos oss, i andre deler av konsernet eller hos pålitelige tredjeparter.  

 

Hvis vi gir noen personopplysninger om deg til slike medlemmer av konsernet utenfor EØS og UK eller pålitelige tredjeparter, vil vi iverksette egnede tiltak for å sikre at mottakeren beskytter dine personopplysninger tilstrekkelig, slik som å: 

 1. sikre at det finnes en beslutning av EU-kommisjonen som omfatter overføring ut av EØS, eller av den britiske regjeringen i tilfeller med overføring ut av UK  
 2. ha inngått standard kontraktsmessige avtaler med mottakeren som er godkjent av EU-kommisjonen (eller av den britiske regjeringen ved overføring ut av UK når det er aktuelt) 
 3. eventuelle andre sikkerhetsmekanismer som er tillatt i henhold til loven 
11. Så lenge lagrer vi personopplysningene

Vi lagrer bare opplysningene så lenge som nødvendig, for de formålene de behandles for. Hvor lenge vi beholder personopplysningene, avhenger av hvilke formål vi samler dem inn og bruker dem for – så lenge din avtalerelasjon med oss varer, og/eller så lenge vi må for å kunne overholde gjeldende lover og regler, og for å etablere, bruke eller forsvare våre juridiske rettigheter. 

Når du gjør et kjøp hos oss på nett eller melder deg på et webinar, vil vi for eksempel beholde personopplysningene relatert til kjøpet eller registreringen for å kunne fullføre den avtalen du har inngått. Etter dette vil vi beholde personopplysningene i et tidsrom som gjør det mulig å håndtere eller respondere på eventuelle klager, spørsmål eller andre henvendelser relatert til kjøpet eller registreringen. 

13. Slik når du oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller klager vedrørende denne personvernerklæringen eller behandlingen av personopplysningene dine, kan du ta kontakt med oss via vår kontaktside eller skrive til Nutricia Norge AS, Drammensveien 123, 0277 Oslo, Norge.  

Du kan også kontakte oss via Dpo.Norbal@danone.com. 

Til slutt kan du ta kontakt med vårt personvernkontor via e-post til dpo.group@danone.com eller brev til adressen Data Protection Office, Danone SA, 17 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, Frankrike. 

2. Hvilke personopplysninger innhenter vi, og hvordan?

Personopplysningene vi innhenter, varierer avhengig av hvilken relasjon vi har til deg, formålet med innhentingen og produktet eller tjenesten vi tilbyr deg. Gå til avsnittet eller avsnittene nedenfor som best beskriver vår relasjon til deg, for å få mer informasjon om personopplysningene vi innhenter.  

Vi kan innhente personopplysninger direkte fra deg. 

Du kan gi oss personopplysninger om deg selv ved å besøke våre nettsteder eller apper, opprette en konto hos oss, bestille produkter eller tjenester fra oss, registrere deg for å motta nyhetsbrevet vårt eller annen kommunikasjon (inkludert markedsføring) på ulike måter (for eksempel via SMS eller direktemeldinger på mobilen), melde deg på eller delta i spørreundersøkelser, forskningsaktivitet, spill eller konkurranser som vi arrangerer, sende oss en henvendelse eller forespørsel, kontakte oss per telefon, via e-post eller på andre måter, fylle ut våre skjemaer (både nettbaserte og i papirformat), melde deg på et arrangement, en konferanse eller et seminar (nettbasert eller offline) eller ved å poste eller kommentere på våre sider i sosiale medier (slik som Facebook eller Instagram) eller engasjere deg i annen kommunikasjon i digitale medier. 

Noen av disse dataene samles inn via informasjonskapsler (cookies) og lignende sporingsteknologi, og du finner mer informasjon om dette i vår erklæring om informasjonskapsler. 

Vi kan også motta personopplysninger om deg fra tredjeparter, slik som våre forretningspartnere, herunder selskaper som driver med markedsføring og markedsundersøkelser, selskaper som sponser kampanjene våre, forhandlere, familie, venner og andre som gir oss personopplysningene dine fordi du har gitt samtykke til det, eller fordi de tror at du kan være interessert i våre produkter og tjenester, eller de vil dele et produkt eller en tjeneste med deg, og andre tredjeparter, slik som leverandører/eiere av medier, offentlige nettsteder og tredjeparts nettsteder, sosiale medieplattformer, reklameplattformer, våre leverandører eller andre selskaper i vårt konsern (i denne personvernerklæringen kalt «tredjeparter» eller «leverandører»).  

Besøkende på våre nettsteder og brukere av våre apper og tjenester  

Vi, eller tredjeparter på vegne av oss, kan samle inn og bruke følgende typer informasjon om deg: 

 1. personlige kontaktopplysninger, slik som navn, kjønn, e-postadresse, fysisk adresse og telefonnummer  
 2. innloggingsopplysninger, slik som bruker-ID, e-postadresse (brukernavn), passord og foto  
 3. opplysninger om kommunikasjonen mellom deg og oss, som kan omfatte detaljer fra vår dialog i chatter og kontaktskjemaer på våre nettsteder og/eller i våre apper 
 4. sosiale medier eller profilinformasjon fra tredjepartskontoer når du bruker en konto fra sosiale medier eller en tredjepartskonto for å registrere deg eller logge deg inn, eller der du deler dette med oss  
 5. når du bidrar med innhold på våre nettsteder og/eller i våre apper (slik som personlig omtale eller vurderinger)  
 6. helseopplysninger, dersom du gir slike til oss – se også avsnittet «Spesielle datakategorier» nedenfor  
 7. bidrag til spørreundersøkelser, spill, konkurranser, kampanjer og lignende (inkludert selve bidraget, som kan være et bilde, en kommentar eller svaret på et spørsmål) 
 8. informasjon du gir oss når du melder deg inn i eller som medlem av klubber, nettsamfunn eller ordninger som vi tilbyr 
 9. informasjon om andre enn deg, slik som personopplysninger om dine familiemedlemmer, når du gir slik informasjon direkte til oss  
 10. informasjon om hvordan du engasjerer deg i våre budskap og utsendelser, der vi kan innhente dette (slik som e-post, tekstmeldinger, direktemeldinger), inkludert hvorvidt de er levert til deg, hvorvidt du åpner dem, lenker du klikker på i dem, og hvorvidt du avregistrerer deg for dem 
 11. eventuelle oppdateringer i opplysninger du gir til oss  
 12. personopplysninger som skapes og registreres når du bruker våre nettsteder, apper og/eller tjenester, herunder:  
 13. teknisk informasjon – dette omfatter IP-adressen som brukes til å koble din enhet til internettadressen, hvilken type enhet du bruker, nettadressen og landet som du får tilgang til informasjonen fra, de etterspurte filene, nettlesertypen og -versjonen, plugin-typer og versjoner, operativsystem og plattform  
 14. informasjon om ditt besøk og din atferd på våre nettsteder og/eller apper (slik som sidene du klikker på) – dette kan inkludere tidspunktet og lengden på besøk på visse sider, informasjon om interaksjon på siden (slik som skrolling, klikk og musemarkørbevegelser, informasjon delt med andre, herunder via e-post og sosiale medier), hvordan du forlater nettsiden, datatrafikk, plasseringsdata, weblogger og andre kommunikasjonsdata og informasjon som gis når du ber om videre tjenester eller nedlastinger  

Personer som sender henvendelser til oss (for eksempel via våre kundekontaktsentre)  

Vi, eller tredjeparter på vegne av oss, kan samle inn og bruke følgende typer informasjon om deg: 

 1. navn og tittel  
 2. postadresse 
 3. e-postadresse  
 4. telefonnummer  
 5. fødselsdato 
 6. foretrukket kontaktmedium 
 7. informasjon du gir når du korresponderer med oss (for eksempel via våre kontaktkanaler og/eller kundeservice eller sosiale medier), som kan inkludere opptak av samtaler hvis du ringer oss direkte – i den grad dette inkluderer helseopplysninger, se avsnittet «Spesielle datakategorier» nedenfor  
 8. informasjon om andre enn deg, slik som personopplysninger om dine familiemedlemmer, når du gir slik informasjon direkte til oss  
 9. eventuelle oppdateringer i informasjonen du gir til oss 

Deltakere og potensielle deltakere på Nutricia-relaterte arrangementer (online og offline)  

Vi, eller tredjeparter på vegne av oss, kan samle inn og bruke følgende typer informasjon om deg når du deltar på arrangementer (slik som opplæring eller e-læring): 

 1. personlige kontaktopplysninger, slik som navn, e-postadresse, fysisk adresse og telefonnummer 
 2. ansettelsesopplysninger (når du deltar på vegne av arbeidsgiveren din) 
 3. ekspertiseområdet som du er aktiv innenfor, yrkeskvalifikasjoner og aktiviteter og yrkesopplysninger slik som data relatert til utdannings- og ansettelseshistorikk 
 4. informasjon du gir i forbindelse med selve arrangementet (slik som besøksskjemaer, spørreundersøkelser, opptak eller intervjuer fra arrangementet og bilder av arrangementet og innhold du sender inn som en del av arrangementet (for eksempel hvis du stiller et spørsmål), og opplysninger om reise og innkvartering)  
 5. eventuelle opplysninger knyttet til diett eller kost som du gir til oss 

Personer vi har kontakt med i forbindelse med virksomheten, som ikke tilhører noen av ovennevnte kategorier (unntatt leverandører) 

Når Nutricia interagerer med deg som er ekstern interessent og ikke tilhører noen av ovenstående kategorier, for eksempel hvis du er representant for en av våre kunder, agent for en bransje eller et selskap i samme bransje, forsker, helsearbeider, akademiker, representant for en ikke-statlig organisasjon eller forbrukerorganisasjon, politiker, politisk beslutningstaker, regulator, investor, ESG-ratingbyrå, journalist, fagforeningsrepresentant eller annet, kan vi eller en tredjepart på vegne av oss samle inn og bruke følgende opplysninger om deg: 

 1. kontaktinformasjon knyttet til din arbeidsplass, slik som tittel, navn, e-postadresse, fysisk adresse, telefonnummer, brukernavn i sosiale medier, kommunikasjonsspråk 
 2. ansettelsesinformasjon (yrkestittel, organisasjon, eventuelle andre stillinger du har) og/eller politisk partitilhørighet (bare når du selv har offentliggjort dette) 
 3. ekspertiseområdet som du er aktiv innenfor, yrkeskvalifikasjoner og aktiviteter og yrkesopplysninger slik som data relatert til utdannings- og ansettelseshistorikk, og 
 4. eventuell annen informasjon du gir til oss i forbindelse med vår interaksjon med deg 

  Hvis du er eller handler på vegne av en av Nutricias leverandører, gjelder ikke denne personvernerklæringen for deg. Den aktuelle personvernpolicyen eller personvernserklæringen vil bli gjort tilgjengelig for deg separat. 

Mennesker som vi innhenter personopplysninger for fra andre kilder 

Vi kan også innhente personopplysninger om deg fra andre kilder når: 

 1. du søker etter våre produkter og tjenester, og når du deler innhold i sosiale medier, på nettsteder eller i applikasjoner relatert til våre produkter, eller i respons på vårt markedsføringsmateriell i sosiale medier  
 2. vi samler inn personopplysningene dine fra andre offentlige kilder (slik som kommentarer på andre nettsteder enn vårt) som nevner Nutricia eller et av våre varemerker. Vi kan også innhente offentlig tilgjengelige opplysninger om deg i din kapasitet som offentlig person, til forretningsformål 
 3. vi får data via medieleverandører og forhandlere, som for eksempel kjøpshistorikk og kundeklubbprofil 
 4. vi får innsiktsdata av tredjeparter (slik som medieleverandører, markedsførings- eller reklameteknologiløsninger), slik som demografiske opplysninger (for eksempel alder, foreldrestatus), bosted, interesser og kjøpsintensjon. Noen av disse opplysningene kan ha blitt samlet inn fra bruk av cookies eller annen tilsvarende sporingsteknologi 

Spesielle datakategorier 

I prinsippet prøver ikke Nutricia å behandle sensitive opplysninger som gjelder deg. Noen av personopplysningene som vi innhenter om deg, eller som du gir til oss, kan imidlertid tilhøre spesielle datakategorier, ofte relatert til helse og velbefinnende.  

Vi behandler bare denne typen data for formål som du uttrykkelig gir samtykke til, eller som i enhver annen situasjon er tillatt i henhold til loven (slik som ved rettslig forsvar knyttet til lovbestemte krav).  

4. Profilering og automatisert beslutningstaking

Vi kan analysere informasjonen om deg for å opprette profiler (for eksempel ved å plassere enkeltpersoner i grupper som vi tror har visse fellestrekk). Vi bruker disse profilene til å personalisere våre nettsteder, apper, tjenester eller produkter, og til kommunikasjon med deg (for eksempel ved å sende eller vise innhold som kan være relevant og nyttig for deg, avhengig av gjeldende personvern- og kommunikasjonsvernlovgivning). Vi kan også bruke slik kunnskap til å vise relevant markedsføring for deg, enten på nettstedene eller i appene våre eller via nettstedene til tredjeparter.  

 

Når vi gjør dette, vil vi naturligvis informere deg og gi deg mulighet til å motsette deg slike prosesser på forhånd. Vi vil også innhente ditt samtykke når det kreves etter loven, for eksempel når informasjon om deg innhentes via visse typer informasjonskapsler (cookies) som vi bruker – du finner mer informasjon om bruken av slike i vår erklæring om informasjonskapsler. Du må også gjerne ta kontakt med oss hvis du ønsker informasjon om denne typen databehandling. 

For noen tjenester og produkter kan vi behandle personopplysningene dine på en automatisert måte. Dette betyr egentlig at beslutningene tas automatisk, uten menneskelig inngripen. Vi vil ikke ta avgjørelser utelukkende basert på automatisert beslutningstaking i den grad de har juridiske følger eller påvirker deg i betydelig grad, uten først å varsle deg og gi deg klar informasjon om eventuell slik beslutningstaking, herunder med det juridiske grunnlaget for gjennomføringen av den og mulighetene for å ha menneskelig intervensjon ved gjennomgang av beslutningene.  

6. Sosiale medier og annet brukergenerert innhold

På noen av nettstedene og i noen av appene våre kan brukerne legge inn sitt eget innhold. Husk at alt innhold som legges inn på våre sider for produkter og varemerker i sosiale medier, kan ses av allmennheten og deles videre, og du bør være forsiktig med å oppgi visse personopplysninger, slik som økonomisk informasjon eller adresse. Vi er ikke ansvarlige for handlinger som utføres av andre personer dersom du legger ut personopplysninger på noen av våre produkt- og varemerkesider i sosiale medier. Vi forbeholder oss retten til å slette brukergenerert innhold som ikke er i tråd med aktuelle betingelser og vilkår. 

8. Deling av personopplysninger med tredjepart

Når vi deler personopplysningene dine med tilknyttede selskaper og andre organisasjoner, sørger vi for at det bare skjer med organisasjoner som sikrer og beskytter personopplysningene dine og overholder gjeldende personvernlover på samme eller tilsvarende måte som oss.  

Personopplysningene dine vil aldri bli solgt eller leid bort. 

Vi kan imidlertid dele eller videreformidle personopplysningene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Personopplysningene dine vil bli delt med følgende tredjeparter for de beskrevne formålene: 

 1. Andre selskaper/enheter i Nutricia: der det er i vår legitime interesse for administrative formål (for eksempel for å sikre konsekvent og koherent levering av produkter til våre kunder, selskapsstrategi, sammenslåinger og oppkjøpsvirksomhet, overholdelse, revisjon og overvåkning, forskning og utvikling og kvalitetssikring)  
 2. Tredjeparts tjenesteleverandører og underleverandører – dette omfatter slike som: 
 1. hjelper oss med å utføre dine forespørsler, svare på henvendelsene dine, fullføre bestillingene dine, innfri kuponger, gi deg vareprøver og gjøre det mulig for deg å delta i sweepstakes, slik som logistikkleverandører, sponsorer og leverandører av kundestøtte 
 2. leverer viktig informasjonsteknologi og andre forretningsrelaterte tjenester, slik som utviklere av nettsteder og apper, leverandører av skyvert, leverandører av styrings- og evalueringstjenester, dataanalytikere, betalingsbehandlere, leverandører av funksjonalitet og av forsikring
 3. støtter organiseringen av våre arrangementer, markedsføring og reklame- og promoteringsaktiviteter, eller
 4. tilbyr analyse- og optimeringstjenester for våre nettsteder og apper
 1. Sosiale medieplattformer: når våre nettsteder bruker sosiale plugins fra disse virksomhetene (slik som knapper for «Lik» og «Del»). De andre virksomhetene kan motta og bruke personopplysninger om ditt besøk på våre nettsteder eller i våre apper. Når du surfer på nettstedet vårt eller ser på innhold i appene våre, kan personopplysninger de innhenter, bli koblet til kontoen din på deres nettsted. Du finner mer informasjon om hvordan disse virksomhetene bruker personopplysninger, i deres egne personvernpolicyer. 
 2. Mottakere ved virksomhetsoverføring: når vi selger eller kjøper en virksomhet eller eiendel (for eksempel ved et oppkjøp) til en mulig selger eller kjøper av en virksomhet eller eiendel, eller når våre eller noen av våre tilknyttede selskapers eiendeler alt det vesentlige kjøpes opp av en tredjepart, da personopplysninger som vi har, vil være en av de overførte eiendelene. Når det er hensiktsmessig i slike tilfeller, styrer kjøperen som blir den nye datakontrolløren, dine opplysninger, og dennes personvernerklæring styrer behandlingen av personopplysningene dine. 
 3. Mottakere ved lovbestemt utlevering: når vi er pålagt ved lov å utlevere personopplysningene dine (for eksempel til myndighetene eller den håndhevende makt), eller når utlevering kreves for å beskytte våre rettigheter eller rettighetene til våre medarbeidere, kunder eller andre tredjeparter 

Med unntak av det som er eksplisitt beskrevet ovenfor, vil vi aldri dele, selge eller leie ut dine personopplysninger til noen tredjepart uten å informere deg, og, når det er nødvendig, innhente ditt samtykke.  

10. Slik beskytter vi personopplysningene dine

Vi forstår at sikkerheten til dine personopplysninger er viktig. Vi gjør alt vi kan for å beskytte personopplysningene mot misbruk, forstyrrelse, tap, uautorisert tilgang, endring og eksponering. Vi har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine, og vi krever at tredjeparter vi stoler på som behandler personopplysningene, skal gjøre det samme. Vi implementerer for eksempel tilgangskontroll og bruker brannmurer og sikre servere, og vi krypterer personopplysningene.  

Når du formidler personopplysningene dine til oss, kan de bli overført via Internett. Selv om vi gjør alt vi kan for å beskytte personopplysningene du gir oss, er det ikke helt sikkert å overføre data via Internett. Du aksepterer derfor at vi ikke kan garantere sikkerheten til personopplysninger som overføres til vårt nettsted, og at slik overføring skjer for egen risiko. Når vi først har fått personopplysningene, bruker vi strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å hindre uautorisert tilgang til dem.  

Der hvor vi har gitt deg (eller hvor du har selv valgt) et passord som gir deg tilgang til kontoen på nett, er du selv ansvarlig for å holde dette passordet hemmelig.  

12. Dine rettigheter

Der vi behandler dine personopplysninger, har du en rekke rettigheter som er nedfelt i relevante gjeldende lover, og du kan når som helst utøve disse rettighetene. Nedenfor har vi laget en oversikt over disse rettighetene og hva dette betyr for deg. Du kan utøve rettighetene dine ved å kontakte oss her .

Vi vil vurdere alle slike henvendelser og, i samsvar med gjeldende lov, svare innen et rimelig tidsrom eller innen det tidsrommet som er lovfestet. Merk imidlertid at vi i visse situasjoner kan benytte noen unntak fra plikten til å imøtekomme dine forespørsler, for eksempel dersom vi må fortsette å bruke informasjonen for å oppfylle våre egne juridiske plikter eller for å etablere, utøve eller forsvare oss mot juridiske krav. Dersom et unntak skulle gjelde, vil vi informere deg om det når vi svarer på forespørselen.   

Vi kan be deg om å gi oss informasjon som er nødvendig for å bekrefte din identitet, før vi svarer på henvendelsen din.  

Retten til å bli informert  

Du har rett til å få klar, transparent og lett forståelig informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine, og om rettighetene dine. Det er derfor vi gir deg informasjonen i denne personvernerklæringen. 

Retten til å få tilgang til og korrigere personopplysningene dine 

Du har rett til tilgang til personopplysningene vi har om deg, og til å korrigere, oppdatere eller komplettere dem til enhver tid. 

Retten til å slette personopplysningene dine  

Du har rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine. Dette er imidlertid ikke en absolutt rettighet, og vi kan ha legitime, lovbestemte og regulerende grunner til å beholde personopplysningene dine.  

Retten til å nekte 

I visse omstendigheter har du rett til å nekte bestemte typer behandling på grunnlag av din individuelle situasjon, selv om slik behandling er basert på våre eller andres legitime interesser. I slike tilfeller vil vi slutte å behandle personopplysningene for dette formål, med mindre vi kan dokumentere overbevisende legitime grunner til å fortsette med behandlingen av personopplysningene dine som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Du har rett til å nekte bruk av personopplysningene dine til direkte markedsføring (for eksempel ved å klikke på avmeldingslenken i e-postmeldingene våre).  

Retten til å trekke tilbake samtykke 

Der vi trenger ditt samtykke for å behandle personopplysningene, har du rett til når som helst å trekke tilbake slikt samtykke, uten at det påvirker vår behandling av personopplysningene før du trekker tilbake samtykket.  

Retten til å begrense behandlingen 

I visse omstendigheter har du rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine dersom: 

 1. du mener at personopplysningene vi har om deg, ikke er korrekte, eller 
 2. du anser at personopplysningene ikke blir behandlet på en lovlig måte, men du foretrekker at vi begrenser behandlingen fremfor å slette personopplysningene, eller 
 3. vi ikke lenger trenger personopplysningene til det formålet vi har innhentet dem for, men du trenger personopplysningene for å kunne etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, eller  
 4. du har motsatt deg behandlingen av personopplysningene og venter på bekreftelse på hvorvidt dine interesser relatert til dette veier tyngre enn det lovbestemte grunnlaget for behandling av personopplysningene dine. 

Retten til flyttbarhet 

Personopplysningene dine er flyttbare. Det betyr at de kan flyttes, kopieres eller overføres elektronisk. Denne retten gjelder imidlertid bare personopplysninger som du har gitt til oss, og der behandlingen: (i) er basert på ditt samtykke eller skjer for å kunne gjennomføre en avtale, og (ii) skjer på en automatisert måte. 

Retten til å klage til en tilsynsmyndighet 

Hvis du mener at vi ikke har overholdt kravene til databeskyttelse eller personvern, har du rett til å klage til myndigheten for databeskyttelse i det landet der du vanligvis bor eller arbeider, eller der en påstått overtredelse av gjeldende personvernlovgivning har funnet sted.  

Hvis du vil rette en spesifikk klage mot Nutricia Norge AS for måten dine personopplysninger har blitt behandlet på, kan du sende den til Datatilsynet,  P.O. Box 458 Sentrum NO-0105 Oslo, Norge, https://www.datatilsynet.no/en/.