Dette er en informasjonsside for helsepersonell

Nutricia har et sterkt ønske om å øke kunnskapen om medisinsk ernæring blant helsepersonell. Vi holder sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, studenter, apotek og grossister oppdatert på produkt og utvikling, forskning og studier samt våre kurs og faglige events. Vennligst bekreft at du er helsepersonell for å gå videre. Ønsker du å endre ditt valg i fremtiden, må du slette dine cookies.

SCREENING AV RISIKO FOR UNDERERNÆRING

Nutricia PNST TOOL

SCREENINGVERKTØY FOR BARN (PNST)

Barn diagnostisert med ADHD som er under medikamentell behandling, har blitt rapportert å ha en 60 % høyere risiko for å være undervektige, sammenlignet med barn uten ADHD-diagnose. 1

Paediatric Nutrition Screening Tool (PNST)* er et validert screeningverktøy for å tidlig avdekke ernæringsmessig risiko hos barn, på en rask, enkel og effektiv måte.

PNST består av fire spørsmål som besvares på 2 minutter. PNST kan utføres av helsepersonell sammen med foreldre eller foreldrene alene.

EVALUERING AV ERNÆRING HOS BARN MED ADHD

NICE Guidelines for ADHD anbefaler å måle vekt og høyde regelmessig for barn og unge som er under medisinsk behandling. 3 Rutinemessig gjennomføring av PNST, vurdering av tilveksten gjennom overvåkning av vekt og høyde, samt ta hensyn til tidligere mat- og tilvekstproblematikk, kan gi en fullgod førstehånds utredning av ernæringsstatus hos barn med ADHD i medikamentell behandling.

EVALUERING I TRE STEG

EVALUERING I TRE STEG

EVALUERING I TRE STEG

Barn med ADHD vurderes på (1) historikk på matinntak og tilvekst, (2) utvikling i vekt og høyde, samt (3) screening av nåværende situasjon med PNST. Dette er en enkel og rask evaluering for å avdekke barn i risiko for spisevansker, samt underernæring. Pasienter i risiko bør deretter gjennomgå grundig ernæringsstøtte.

MATDAGBOK TIL STØTTE FOR FORELDRE

Hvis screeningen med PNST viser at barnet trenger videre ernæringsutredning, kan en matdagbok legges til grunn som praktisk støtte til barnet og familien rundt måltider og daglige rutiner. Last ned Matdagbok.

Klinisk ernæringsfysiolog kan også be familien om å føre en mer detaljert matdagbok for å vurdere næringsinntaket mer nøye og derved sette opp en individuell kostholdsplan for barnet.

MER OM ADHD

BARN MED ADHD OG RISIKO FOR UNDERERNÆRING

Det er vist at opptil 65 % av barn som behandles med ADHD-medikamenter, opplever dårlig matlyst. Lær mer om konsekvensene ved nedsatt appetitt.

Les mer

ERNÆRINGSSTØTTE FOR BARN MED ADHD

Det er flere måter å støtte barn med ADHD for å forbedre næringsinntaket under de daglige måltidsrutinene. Les tips og råd ved måltider for barn med ADHD.

Les mer

FORTINI: NÆRINGSDRIKKER FOR BARN MED ADHD

En bedre ernæringsstatus er assosiert med generell forbedret velvære og kan også forbedre det generelle kliniske resultatet for underernærte barn med ADHD. Les mer om hvordan FORTINI kan hjelpe.

Les mer

ADHD & KLINISK DOKUMENTASJON

Det er omfattende klinisk dokumentasjon på at næringsdrikker er en effektiv, ikke-invasiv løsning. Dette gjelder underernærte pasienter som klarer å innta vanlig mat, men i utilstrekkelig grad i forhold til ernæringsanbefalinger.

Les mer

REFERANSER

1. Waring ME, et al. Pediatrics. 2008;122:1–6.
2. NICE guideline. Published: 14 March 2018 www.nice.org.uk/guidance/ng87
3. White, et al. Simple Nutrition  J Parenter Enteral Nutr. 2016;40:392-8.

Print Side