Ernæringsbehandling etter utskrivning fra intensivavdelinger

Hva skjer med næringsinntaket etter utskrivelse fra intensivavdeling?

Perioden, som følger etter den akutte fasen på intensivavdeling, karakteriseres av at kroppen igjen går tilbake til anabolisme, tilfriskning og omfordeling av kroppssammensetningen. Det er derfor nødvendig å forsikre seg om tilstrekkelig ernæring for å støtte disse anabolske prosessene (2).

Det er ofte på dette tidspunktet at pasientene kan begynne å spise og drikke. Man antar da at pasientene kan dekke sitt ernæringsbehov gjennom vanlig mat, og man tar bort den nasogastriske sonden. Dette er også vanlig klinisk fremgangsmåte ved ekstubering. Noen ganger fjernes nok sonden for tidlig.

En observasjonsstudie gjort med 50 pasienter etter ekstubering viste f.eks at også den nasogastriske sonden ble fjernet og erstattet av vanlig mat. Av disse 50 pasientene var 44 % underernærte (mean APACHE II score : 22) (3).

Logo seng

Proteinmål nås ikke etter utskrivelse fra intensivavdelinger

En oppfølgingsstudie med 106 kritisk syke pasienter (Apache II Median Score : 16) viste at (4):

  1. Forskrivningen av enteral ernæring nådde kun 70 % av de proteinbehovene som retningslinjene angir.
  2. De første dagene etter utskrivelse fra intensivavdelingen nådde kun 22 % av pasientene den forskrevne proteinmengden.
  3. Dag 18-20 nådde pasientene fremdeles kun 53 % av det forskrevne proteinbehovet.
Diagram-dager post ICU

Ernæringsstrategier etter utskrivning fra intensivavdelingen

Pasienter som har blitt skrevet ut fra intensivavdelingen, og er på medisinsk avdeling, når ikke rutinemessig sitt energi- og/eller proteinbehov gjennom enten vanlig mat eller enteral ernæring.

Forskrivning av både protein og energi til disse pasientene er lavere enn det nåværende retningslinjer anbefaler. Pasientene gis ofte vanlig mat og når ofte ikke sine næringsbehov. I gjennomsnitt inntar de bare ca. 50 % av behovet.

En kombinasjon av mat og enteral ernæring er den metoden som mest sannsynlig gjør det enklest å møte det forhøyede nærings- og proteinbehovet.

Ernæringsstrategier diagram

Les mer

PROTEINBEHOVET HOS KRITISK SYKE

Tap av muskelmasse er vanlig hos kritisk syke pasienter. Les mer om hvor viktig det er med tilførsel av nok protein og tidlig oppstart av enteral ernæring.

LES MER

Unik sondeernæring med helprotein

Nutrison Protein Intense er en unik sondeernæring med helprotein fra fire ulike kilder, som følger internasjonale retningslinjer for behandling av kritisk syke pasienter. Les mer om vår unike sondeernæring her

LES MER

Retningslinjer og anbefalinger for enteral ernæring

Internasjonale retningslinjer for kritisk syke, anbefaler oppstart av enteral ernæringsbehandling med produkter basert på helprotein. Les mer her

LES MER

Referanser

  1. Herridge MS et al. The New England Journey of Medicine: 2003; 348 (8) 683 – 93.
  2. Ridley EJ et al. An Observational Cohort Study in Critically Ill Adults. Journal of Parental Enteral Nutrition 2019; 45 (1) 88 95.
  3. Peterson SJ et al. J Am Diet Association 2010; 110(3)427-33
  4. Mitchell A et al. Nutrition in Clinical Practice 2019; 34 (1) 123-30.