RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER

INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR KRITISK SYKE

Internasjonale retningslinjer for kritisk syke anbefaler oppstart av enteral ernæringsbehandling med produkter basert på helprotein.

Andre løsninger kan vurderes ved spesielle gastrointestinale komplikasjoner.

SCCM/ASPEN

SCCM/ASPEN Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient 2016

“Det foreslås å benytte en helproteinløsning som standard når man starter enteral ernæringsbehandling på intensivavdeling”.

Les hele artikkelen her

ESPEN

ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit 2006

“En sondeernæring med helprotein er egnet for de fleste pasienter da det ikke kan vises noen klinisk fordel ved peptidbaserte løsninger”.

Les hele artikkelen her


Canadian Critical Care

Canadian Critical Care Nutrition Clinical Practice Guidelines 2013

“Ved oppstart av enteral ernæring bør helproteinløsning vurderes”.

Les hele artikkelen her

Nutrition therapy

Nutrition therapy for critically ill patients across the Asia-Pacific and Middle East regions 2018

“Standardiserte høyproteinløsninger, basert på helprotein og ikke peptider, er å fortrekke for de fleste pasienter som får enteral ernæringsbehandling på intensivavdeling”.

Les hele artikkelen her

LES MER

PROTEINBEHOVET HOS KRITISK SYKE

Tap av muskelmasse er vanlig hos kritisk syke pasienter. Les mer om hvor viktig det er med tilførsel av nok protein og tidlig oppstart av enteral ernæring.

LES MER

Unik sondeernæring med helprotein

Nutrison Protein Intense er en unik sondeernæring med helprotein fra fire ulike kilder, som følger internasjonale retningslinjer for behandling av kritisk syke pasienter. Les mer om vår unike sondeernæring her

LES MER

ERNÆRINGSBEHANDLING ETTER UTSKRIVNING FRA INTENSIVAVDELINGER

Muskelsvakhet i kombinasjon med muskelatrofi er i stor grad årsaken til at pasientene fremdeles har funksjonelle begrensninger et år etter utskrivelse fra intensivbehandling (1). Les mer her

LES MER