Proteinkvalitet og god toleranse med p4 proteinblanding

Proteiner er viktig for å opprettholde muskelmasse og styrke og gir god rehabilitering og uavhengighet. Høy proteinkvalitet og god toleranse er avgjørende for å oppnå dette.

Proteinkvalitet

Jo bedre proteinkvalitet, desto mer effektivt kan proteinet brukes til proteinsyntese i kroppen, for eksempel muskelmasse. Proteinkvaliteten uttrykker hvor godt aminosyremønsteret i proteinet samsvarer med behovene vi har definert av WHO/FAO. 1,2

Se videoen vår for å lære om proteinkvalitet

Proteinkvaliteten avgjøres av aminosyre score og fordøyelighet av proteinet.

Aminosyre score er definert som mengden av hver essensiell aminosyre i proteinet, sammenlignet med behovet til den aktuelle aminosyren. Den essensielle aminosyren med lavest score er den begrensende aminosyren, og definerer aminosyre scoren for hele proteinet. Et eventuelt overskudd av de andre essensielle aminosyrene vil ikke bli brukt til proteinsyntese. Protein av høy kvalitet har et aminosyremønster i tråd med behovene.

Videre visualisering av aminosyre score ved hjelp av byggeklosser

Hvis inntaket av aminosyrer er det samme som kravet, vil proteinsyntesen være optimal. Dette er imidlertid en svært usannsynlig situasjon.Hvis inntaket av en av de essensielle aminosyrene er lavere enn nødvendig, kan bare en del av proteinsyntesen oppfylles. I dette tilfellet er grønn aminosyre den begrensende aminosyren og overskuddet av resten av aminosyrene går til spille.

Ikke-essensielle aminosyrers rolle ved sykdom

Selv om vi normalt ikke gir dem mye oppmerksomhet, kan de ikke-essensielle aminosyrene bli viktige ved sykdom. Under normale omstendigheter er kroppen i stand til å transformere essensielle aminosyrer til ikke-essensielle aminosyrer, og det er derfor ikke behov for tilførsel av disse gjennom kostholdet. Ved sykdom kan noen ikke-essensielle aminosyrer bli betinget, noe som betyr at kroppen ikke lenger er i stand til å syntetisere dem i tilstrekkelige mengder. Hvis en essensiell aminosyre ikke leveres i tilstrekkelige mengder gjennom kostholdet, blir det den begrensende aminosyren som definerer kvaliteten på hele proteinet. Tilstrekkelig inntak av ikke-essensielle aminosyrer kan derfor være viktig ved sykdom.

 

Hvordan få tilstrekkelige essensielle og ikke-essensielle aminosyrer?

Melkeproteiner er vanligvis rike på essensielle aminosyrer, og vegetabilske proteiner er vanligvis rike på ikke-essensielle aminosyrer. Ved å kombinere melkeprotein med vegetabilsk protein, kan en forbedre proteinkvaliteten med hensyn til både essensielle og ikke-essensielle aminosyrer.

Nutricias P4 proteinblanding består av to melkeproteiner; myse og kasein og to vegetabilske proteiner; soya og ert. Nutricias P4-proteinblanding har utmerket proteinkvalitet, med et aminosyremønster i tråd med aminosyrebehov som definert av WHO og FAO. 1,2 P4 har høyere aminosyre score sammenlignet med de enkelte proteinkildene alene og har et høyerere innhold av de betinget essensielle aminosyrene.

P4 har høyere Aas* sammenlignet med enkeltstående proteinkilder (1)

P4 har høyere Aas* sammenlignet med enkeltstående proteinkilder (1)

Hva med fordøyeligheten?

For å evaluere den faktiske kapasiteten og kvaliteten til et protein, må ikke bare aminosyreinnholdet vurderes, men også proteinets fordøyelighet. Det er små forskjeller i fordøyelighet mellom proteinkilder som vanligvis brukes i medisinsk ernæring, og denne er høy og ligger mellom 95-100%. 3,4 Det betyr at nesten alt proteinet fordøyes og er tilgjengelig for proteinsyntese. En randomisert cross-over studie som evaluerte aminosyretilgjengelighet av P4, kasein, myse, soya og ert (målt som postprandial plasma aminosyrekonsentrasjon) fant at forskjellene i aminosyreinnhold i de forskjellige proteinkildene faktisk ble reflektert i plasma. Videre var tilgjengeligheten av aminosyrene fra P4-proteinblandingen, lik kasein og myse og statistisk høyere enn soya og ert.5

Nutrison Sondeernæring

Nutricia har et komplett utvalg av Nutrison sondeernæring med P4-blandingen som dekker de ulike ernæringsmessige behovene, fra sykehus til hjemmet.

Nutrison Protein Plus

Nutrison Protein Plus

Komplett, proteinrik sondeernæring med moderat økt energitetthet til kostbehandling av sykdomsrelatert underernæring, hos pasienter med økt proteinbehov, særlig i forbindelse med metabolsk stress. Inneholder ikke kostfiber. Inneholder 1,25 kcal/ml.

Les mer
Nutrison Protein Plus Multi Fibre

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

Komplett, proteinrik sondeernæring med moderat økt energitetthet med kostfiber til kostbehandling av sykdomsrelatert underernæring hos pasienter med økt proteinbehov, særlig i forbindelse med metabolsk stress. Inneholder 1,28 kcal/ml.

Les mer
Nutrison Protein Intense

Nutrison Protein Intense

Komplett sondeernæring med helprotein til kostbehandling av sykdomsrelatert underernæring til pasienter med et høyt behov for protein. Inneholder 1,26 kcal/ml.

Les mer

Referanser

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations – Report of an FAO Expert Consultation. Italien. Rom. 2013.
2. World Health Organization 2007. WHO technical Report Series 935.
3. Rutherfurd SM, Fanning AC, Miller BJ & Moughan PJ. J Nutr. 2015;145(2):372-9
4. Moughan PJ et al The Journal of Nutrition. 2005;135(3): 404-409
5. Liu J, Klebach M, Visser M & Hoffman Z. Nutrients 2019;11:2613