Aldersrelatert skrøpelighet & sykdomsrelatert underernæring

Aldersrelatert skrøpelighet

En sunn, næringsrik og ernæringsmessig balansert kost er viktig i hele livet, men når man blir eldre og syk kan det være vanskelig å få i seg de viktige næringsstoffene kroppen trenger. Svake pasienter har ofte lav motstand mot selv de mindre sykdommene.

Vanlige tegn på aldersrelatert skrøpelighet er ufrivillig vekttap, mindre krefter og lavere fysisk aktivitet (1). Så mange som 9% av alle over 65 år lider av aldersrelatert skrøpelighet (2). Den onde sirkelen av utmattelse som leder til lavere fysisk aktivitet vil til slutt lede til tap av selvstendighet og engasjement. Denne gruppen bruker mer tid på sykehus en jevnaldrende som ikke er skrøpelige (3).

Ernæringens rolle ved aldersrelatert skrøpelighet

Eldre og syke har ofte et økt proteinbehov (4-6).

Flere studier viser sammenheng mellom et høyere proteininntak og bedre fysisk funksjon og muskelmasse (7-9). Ett adekvat proteininntak for eldre er viktig blant annet for å forebygge og motvirke aldersrelatert skrøpelighet (1).

En frisk person som veier 60 kilo har et proteinbehov på 48 gram per dag. Hos en frisk eldre person med samme vekt øker behovet til 72 gram per dag (10). Hos en syk person med samme vekt blir proteinbehovet så høyt som 90 gram per dag (4). Det økte proteinbehovet tilsvarer 3 egg sammenlignet med en frisk person i samme alder.

 

Sykdomsrelatert underernæring

Når man blir syk kan det være vanskelig å få i seg de viktige næringsstoffene vi trenger. Når kroppen ikke får tilstrekkelig med energi, protein og andre næringsstoffer vil du komme i risiko for underernæring. Vanlige konsekvenser av underernæring er økt risiko for infeksjon, svakhet, trøtthet, minsket benstyrke, langsommere sårheling og til og med nedsatt funksjon av hjerte-, lunge- og gastrointestinale (GI) – systemet.

Ernæringens rolle ved sykdomsrelatert underernæring

En god næringstilstand er en forutsetning for å unngå sykdom og beholde helsen. Alle individer, friske, syke, unge og gamle har rett til individuell (sykdoms-) tilstandstilpasset ernæring (11). Sykdomsrelatert underernæring kan lede til tap av muskelmasse, som igjen reduserer kroppsstyrke og kraft. (12).

I dag finnes det flere studier på at medisinsk ernæringsbehandling i forbindelse med medisinsk behandling og omsorg, reduserer komplikasjoner og dødelighet. Riktig mat og ernæring er et spørsmål om pasientsikkerhet. Trygg omsorg med god kvalitet må baseres på vurdering av risiko for underernæring, utredning av årsak til underernæringstilstand samt adekvat ernæringsbehandling, inklusive oppfølging av tiltak. Denne omsorgen er like viktig for omsorgstakeren/pasienten som legemiddel, respiratorisk støtte og andre terapeutiske inngrep. Klinisk ernæring er en del av den medisinske behandlingen (12).

Våre ernæringsløsninger

Les mer om våre produkter egnet for aldersrelatert skrøpelighet her. Våre produkter finnes i flere ulike smaker, størrelser og konsistenser, som kan bidra til å hjelpe pasienten følge sin ernæringsbehandling.

Pasienthistorier

Lær mer om hvordan næringstilskudd har påvirket livene til dette ekteparet fra Storbritannia.

Referanser
 1. Morley JE et al. JAMDA. 2013;14(6):392-7
 2. Santos-Eggimann, et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2009; 64:675-681.
 3. Makary et al. J. AM. Coll. Surg. 2010;210(6):901-8
 4. Socialstyrelsen, Näring för god vård och omsorg, 2011.
 5. Wolfe RR et al. Clin Nutr. 2008;27(5):675-84.
 6. Bauer J et al. JAMDA. 2013;14(8):542-59
 7. Beasley et al. JAGS 2013;(61):1863-1871.
 8. Burd et al. Ex Sport Sci. 2013;41(3).
 9. Koopman et al. J Nutr 2009;139(9):1707-13.
 10. Nordiska Näringsrekommendationer 2012
 11. Näringsproblem i vård och omsorg, Socialstyrelsen, rapport 2000:11
 12. Socialstyrelsen, Näring för god vård och omsorg, 2011