Epilepsi & Ketogen diett

Epilepsi

Epilepsi er den vanligste nevrologiske lidelsen og kjennetegnes av forstyrrelser i hjernens elektriske signaler. Sykdommen kjennetegnes av tilbakevennende anfall. WHO estimerer en prevalens på rundt 1% av den globale befolkning (1). Legemidler er det mest fortrukne behandlingsalternativet for epilepsi. Dessverre er det en del pasienter som ikke oppnår anfallsreduksjon med disse. Da kan ketogen diett være et godt alternativ. At et fettholdig kosthold kan ha stor effekt på epilepsi og andre epilepsirelaterte diagnoser har vært kjent i lang tid.

Ernæringens rolle

De fleste pasienter med epilepsi responderer bra med anti-epileptisk medisinering (2). For de 20-30% av pasienter som ikke responderer (3), kan ketogen diett være et godt alternativ. Selv om diettens mekanisme enda ikke er forstått fullt ut, kan ketogen diett være en effektiv måte å redusere eller i beste fall motvirke anfall (4-8).

Ved å etterligne metabolismen ved langvarig fasting, vil en pasient på ketogen diett begynne å skape energi ved å forbrenne fettet i kosten først, istedenfor fra karbohydratene, som er den mer vanlige energikilden (9).

Ketogen diett

Det er ulike varianter av ketogen diett. Klassisk, modifisert, MCT (Medium Kjedet Triglyceride) og lavglykemisk indeksdiett.
Anfallreduserende effekt er vist i flere kliniske studier. Ketogen diett bør vurderes hos farmkoresistente pasienter, dvs hvis det ikke oppnås tilstrekkelig effekt av 2-3 antiepileptika (5).

I 2016 ble det publisert europeiske retningslinjer for bruken av ketogen diett hos spedbarn (9).

Ketogen diett er et anbefalt behandlingsalternativ også ved andre epilepsirelaterte tilstander. For pasienter med Glut1-mangel er ketogen diett det eneste anbefalte behandlingsalternativet (10).

Nutricia Norway Ketogen Diett

Legemiddelresistent Epilepsi

Det er behov for alternativer til antiepileptiske legemidler ved behandling av legemiddelresistent epilepsi. Les mer her.

Les mer

Dokumentert effekt på epilepsi

Opptil 30% av barn med epilepsi antas å fortsatt ha anfall til tross for riktig bruk av flere antiepileptika. Les mer.

Les mer

Livskvalitet ved legemiddelresistent epilepsi

Foreldre og pasienters erfaringer med antiepileptika og ketogen diett

Les mer

Pasienthistorier

Ta del i pasienthistorier om hvordan ketogen diett er en del av behandlingen deres, med håp om å inspirere flere, som i likhet med disse, har vurdert og diskutert med legen sin, om å starte behandling med ketogen diett.

Les mer

Videoer

En klinisk ernæringsfysiolog forteller

Få innsikt i hvordan helsepersonell i USA arbeider ved behandling av pasienter på ketogen diett.

Oppskriftshefte

Dette oppskriftsheftet er til pasienter som grunnet epilepsi, behandles med en modifisert diett. Oppskriftene er utarbeidet av svenske dietister som jobber med ketogen diett på de største sentrene i Sverige.

Brosjyre til pasienter som har fått resept på KetoCal

Epilepsi og Covid-19

Her finner du generell informasjon om situasjonen rundt koronavirus og epilepsi fra Norsk Epilepsiforbund: www.epilepsi.no

Referanser

(1) The global Campaign against Epilepsy. Geneva. World health organization 2000. (2) Stafstrom C et al. 2004. Humana Press. Totawa. (3) Kwan P et al. N Engl J Med 2000:342;314-319 (4) Freeman J et al. 2007. 4th ed. Demos, New York. (5) Kossof EH et al Epilepsia 2009; 50:304-17.

(6) Keene DL. Ped Neurol. 2006;35(1):1-3. (7) Henderson GB et al. J Child Neurol 2006;21 (3):193-198. (8) Kossoff EH et al. Epilepsia 2009:febr50(2)304-317. (9) van der Louw et al. Eur J Paediatr Neurol 2016:798-809 (10) Ramm-Pettersen et al. Dev Med Child Neurol 2013:440-7