Dette er en informasjonsside for helsepersonell

Nutricia har et sterkt ønske om å øke kunnskapen om medisinsk ernæring blant helsepersonell. Vi holder sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, studenter, apotek og grossister oppdatert på produkt og utvikling, forskning og studier samt våre kurs og faglige events. Vennligst bekreft at du er helsepersonell for å gå videre. Ønsker du å endre ditt valg i fremtiden, må du slette dine cookies.

Legemiddelresistent Epilepsi

1/3 av pasienter med epilepsi oppnår ikke tilfredsstillende effekt av sine antiepileptiske legemidler

• Omtrent 1% av befolkningen har epilepsi1
• Legemiddelresistent epilepsi betyr at to eller flere antiepileptiske legemider (AEDs) ikke har hatt tilfredstillende anfallsreduserende effekt.
• AEDs har ikke tilfredsstillende effekt hos ca. 1/3 av epilepsipasientene3,4
• Kliniske data og retningslinjer viser at den anfallsreduserende effekten avtar for hvert AED prøvd5,6
• AEDs er vanligvis forbundet med en rekke bivirkninger som døsighet, uklart syn, svimmelhet, kvalme og oppkast7,8

KETOGEN DIETT ER ET EGNET BEHANDLINGSALTERNATIV VED LEGEMIDDELRESISTENT EPILEPSI (9-11)

• Ketogen diett er en fettrik, karbohydratfattig kost med tilstrekkelig protein som etterligner kroppens tilstand ved faste ved å indusere og opprettholde ketose12
• Utviklet tidlig på 1920-tallet13, ketogen diett har vist seg å være effektiv ved legemiddelresistent epilepsi med disse fordelene;
• Anfallskontroll9,10
• Reduksjon i bruken av legemidler14
• Forbedret årvåkenhet, respons, kognisjon og sosial tilpasning14,15
• Færre bivirkninger enn antiepileptiske legemidler7

Responsraten for 86 barn med barne-absensepilepsi eller juvenil absensepilepsi, suksessivt behandlet med enten etosuksimid, valproate eller klonazepam. Data tilpasset fra referanse 6.

Responsraten for 86 barn med barne-absensepilepsi eller juvenil absensepilepsi, suksessivt behandlet med enten etosuksimid, valproate eller klonazepam. Data tilpasset fra referanse 6.

Les mer om ketogen diett og epilepsi

Dokumentert effekt på epilepsi

Opptil 30% av barn med epilepsi antas å fortsatt ha anfall til tross for riktig bruk av flere antiepileptika. Les mer.

Les mer

Epilepsi & ketogen diett

Epilepsi er den vanligste nevrologiske lidelsen og kjennetegnes av forstyrrelser i hjernens elektriske signaler.

Les mer

Legemiddelresistent epilepsi materiell

Last ned vårt brosjyremateriell og finn mer informasjon

Les mer

Referanser

1. Joint Epilepsy Council, 2005. [online] (Accessed 12/04/2012).
2. Kossoff EH, et al. Study Group. Epilepsia 2009, 50(2):304-17.
3. Ma W, Berg J, Yellen G. J Neuroscience 2007;27:3618-25.
4. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT et al. Epilepsia. 2010 Jun;51(6):1069-77. Epub 2009 Nov 3.
5. Marsh EB, Freeman JM, Kossoff EH et al. Epilepsia,2006 Feb;47(2):425-30.
6. Wirrell E, Camfield C, Camfield P et al. Epilepsia, 2001 Jun;42(6):760-3.
7. Halevy A, Peleg-Weiss L, Cohen R et al. An Update on the Ketogenic Diet, 2012.
8. Epilepsy Foundation, 2014.http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/seizure-and-epilepsy-medicines/side-effects. [online]

9. Henderson CB, Filloux FM, Alder SC et al. J Child Neurol, 2006
10. Neal EG, Chaffe H, Schwartz RH et al. Lancet Neuro
11. Nei M, Ngo L, Sirven JI, Sperling MR. Seizure 2014; S1059-1311 [Epub ahead of print].
12. Lefevre F, Aronson N. Pediatrics, 2000
13. Wilder RM. Mayo Clinic Bulletin, 1921; 2:307.
14. Nordli DR Jr, Kuroda MM, Carroll J et al. Pediatrics, 2001 Jul;108(1):129-33.
15. Lambrechts DA, Bovens MJ, de la Parra NM et al. Acta Neurol Scand, 2012 Jun 12. doi: 10.1111/j.1600-0404.2012.01686.x. [Epub ahead of print].

Print Side