Trykksår

Trykksår

Trykksår er svært smertefullt for pasienten og gir lavere livskvalitet. Det kan også innebære en økt risiko for infeksjon, forlenget sykehusopphold og et økt behov av personal som igjen medfører økte kostnader. Når et trykksår har oppstått er det ikke tilstrekkelig å forbedre pasientens ernæringsstatus ved kun å gi ekstra energi og protein. Man må også ta hensyn til den spesielle situasjon som pasienter med trykksår er i.

Ernæringens Rolle

Ernæring spiller en viktig rolle ved sårheling men er ikke alltid noe man automatisk tenker over. Der hvor en god ernæringsrutine tilrettelegger for sårheling vil en dårligere rutine samt underernæring bidra til å sinke helingsprosessen.

Det er enkelte næringsstoffer som spiller en nøkkelrolle i helingsprosessen. Protein er  byggestenen av alle de viktigste organene i kroppen (inkl. hud og muskler) og bidrar til dannelse av nytt vev. Protein fremmer dannelse av ny hud og stimulerer immunforsvaret. Andre viktige næringsstoffer inkluderer arginine, vitamin C, E, Selen og Zink, som alle spiller en viktig rolle i sårhelingsprosessen.

Tilstrekkelig energiinntak i form av karbohydrater og fett er også viktig da kroppen har et økt behov for støtte i sårhelingsprosessen. Dehydrering kan også stoppe sårhelingsprosessen, så det er viktig å sikre et høyt inntak av væske gjennom dagen.

 

1. Trykksår innebærer at vevet ikke får tilstrekkelig med næring og oksygen.

2. Helingsprosessen krever tilførsel av visse næringsstoffer. De fleste pasienter med trykksår har i tillegg liten appetitt hvilket gjør at de ikke får i seg tilstrekkelig av den vanlige maten.

3. De fleste pasienter med trykksår har en dårlig ernærningsstatus – de er allerede underernært.

4. De fleste pasienter med trykksår er som oftest eldre og har dermed en dårligere helingsprosess på grunn av: redusert kollagensyntese, svekket epithelialisering, redusert resistens mot infeksjoner.

Er du helsepersonell eller diagnostisert pasient?

Les mer om våre produkter egnet for trykksår