Barn med Cerebral Parese

Cerebral Parese (CP) er en samlebetegnelse på funksjonsnedsettelser forårsaket av en varig skade eller utviklingsforstyrrelse i hjernen, før den var fullt utviklet, en gang før to år, enten under svangerskapet, fødsel eller senere.

Ernæringsproblematikk hos barn med nevrologiske handikap

Spiseproblemer er utbredt hos barn med nevrologiske handikap og er ofte assosiert med underernæring, tilvekstproblemer, dårlig mikronæringsstoffstatus, osteopeni og andre tilleggsproblemer relatert til en dårlig ernæringsstatus. Gastrointestinale problemer som gastroøsofageal refluks, obstipasjon og dysfagi er også vanlig hos disse pasientene og det påvirker barnas livskvalitet og ernæringsstatus1.

Vanlige gastrointestinale problemer blant barn med nevrologiske handikap (93 % med cerebral parese)2:

 • 92 % spiseproblemer
 • 60 % svelgeproblemer
 • 86 % oral motor dysfunksjon
 • 74 % kronisk obstipasjon
 • 77 % gastroøsofageal reflukssykdom
 • 32 % magesmerter

 

Barn med cerebral parese

Ernæringens rolle

Et utilstrekkelig inntak av næring kan lede til mage- og tarmproblemer, dårlig gjenoppretting etter sykdom, økt infeksjonsfare eller flere sykehusdager3,4. Det er viktig å følge tilveksten og screene for underernæring. Gjør man dette kan barnet identifiseres tidlig og den individtilpassede ernæringsstøtten som behøves for en optimal vekst og utvikling3,4.

Barn med cerebral parese vokser annerledes, men mat og næring er like viktig for tilvekst, utvikling og helse som hos andre barn5,6. Ernæringsstøtte bør gis ved risiko for underernæring og dårlig tilvekst. Om barnet kan svelge på en trygg måte, er mat via munnen førstevalg. Maten kan konsistenstilpasses og berikes ved behov. Kosttilskudd er bra i tillegg for å sikre næringsinntaket5,7. Når det er risiko forbundet ved svelging og/eller hvis matinntaket via munnen er for lite, gis sondeernæring via gastrostomiknapp eller nesesonde5-7. Sondeernæring forbedrer barnets ernæringsstatus og gjør matinntaket sikkert, samt påvirker i mange tilfeller livskvaliteten positivt for hele familien1.

Nutricia tilbyr både service og produkter som gjør at hvert enkelt barn skal få dekket sine behov på best mulig måte. Nutricia har en portefølje med produkter som er  utviklet for å kunne møte de ulike behovene til denne gruppen barn. Det er viktig å kunne gjøre små justeringer innenfor samme produktserie og dette muliggjøres med ulike energitettheter, ulik proteinstruktur og variasjon innenfor valg av fettkilde.

Er du helsepersonell?

Les mer om våre produkter velegnet ved spesielle medisinske formål og egnet for barn i alle aldre her.

Referanser

 1. Romano C et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Aug;65(2):242-264.
 2. Del Giudice E et al Brain Dev, 1999 Jul; 21(5):307-11.
 3. Hecht C et al. Clin Nutr 2014 Clin Nutr. 2015 Feb;34(1):53-9
 4. Huysentruyt et al. Nutrition 2013; Nov-Dec;29(11-12):1356-61

 1. Kuperminc MN et al. Eur J Clin Nutr. 2013 Dec;67 Suppl 2:S21-3
 2. Andrew MJ & Sullivan PB. Nutrition in Clinical Practice. 2010; 25(4):357-361.
 3. Bell KE et al Eur J Clin nutr. 2013 Dec;67 Suppl 2:S13-6