Onkologi

Kreft og vekttap

Årsakene til vekttap kan være mange, hvor både psykologiske og/eller fysiologiske faktorer kan spille inn.
Psykologiske faktorer, som angst eller depresjon eller fysiologiske begrensninger som for eksempel kvalme eller smaksendringer kan lede til et redusert matinntak og føre til vekttap(3).

Kreft er utfordrende både psykisk og fysisk for pasienter og pårørende. Å få mental støtte gjennom behandlingen er selvsagt veldig viktig, men også kroppen trenger støtte i form av ernæring for å klare å opprettholde vekten samt å gjennomføre de planlagte behandlinger. Opprettholdelse av vekt gjennom kreftbehandlingen kan hjelpe pasientene å gjennomføre de planlagte kjemoterapier og også gi både pasienter og pårørende bedre livskvalitet i den allerede krevende situasjonen.

 

Ernæringens rolle hos kreftpasienter

Begrenset vekttap hos kreftpasienter er forbundet med lengre overlevelse (3). Underernæring ved kreft er assosiert med nedsatt funksjonsnivå, redusert livskvalitet, økt sykelighet og nedsatt respons på kjemoterapi (2).

Målet med kostbehandling av kreft er blant annet å:

  • Opprettholde eller forbedre matinntaket
  • Beholde muskelmasse og funksjonsnivå
  • Redusere risikoen for å avbryte eller redusere planlagt kreftbehandling
  • Forbedre livskvaliteten

Ved kreft kan det være vanskelig å få i seg tilstrekkelig med energi og protein via vanlig mat og det kan derfor være nødvendig å komplementere maten med medisinsk ernæring i form av næringsdrikker (1). En av Nutricias viktigste oppgaver er å støtte pasienten, pårørende og helsepersonell, med mål om å kunne hjelpe til med å bidra til økt livskvalitet.

Relaterte artikler

Smaksendringer og kreftbehandling

Smaksendringer kan bidra til underernæring som er en viktig prediktor for morbiditet, mortalitet, behandlingsrespons og toksisitet

Les mer

VEKTTAP OG OVERLEVELSE FOR PASIENTER MED KREFT

Betydningen av vekttap for overlevelse hos pasienter med kreft

Les mer

MUSKELMASSE OG BEHANDLINGSTOKSISITET

Påvirkningen en stor og tett muskelmasse har på behandlingstoksisitet

Les mer

PREOPERATIV ERNÆRINGSSTØTTE

Viktigheten av preoperativ ernæring for å minimere katabol krise og optimalisere behandlingsresultatet postoperativt.

Les mer

Medisinsk ernæring og livskvalitet

Medisinsk ernæring kan hjelpe pasientene å beholde styrken under kreftbehandlingen, opprettholde fysisk funksjon, samt å gjøre periodene mellom behandlingene bedre.

Les mer

Nordic Expert Opinion

Inkluder ernæring som en del av kreftbehandlingen ved å følge disse praktiske rådene utarbeidet av et nordisk ekspertpanel basert på internasjonale retningslinjer (1).

Les mer

Våre ernæringsløsninger

Nutricia tilbyr 5 varianter av Nutridrink Compact Protein for å møte de sensoriske endringene pasienter med kreft opplever. Disse skreddersydde løsningene møter de økte proteinbehovene pasienter med kreft har samtidig som de tar hensyn til volumutfordringer og sensoriske endringer, noe som hjelper pasientene å opprettholde sin ernæringsstatus.

Les mer om Nutridrink Compact Protein
Utvalg næringsdrikker Nutricia

Referanser
  1. Laviano et al. 2018, Proc Nutr Soc; 77(4):388-393.
  2. Martin L, et al. J Clin Oncol. 2015 Jan 1;33(1):90-9
  3. Marin Caro MM et al. Clin Nutr. 2007;26(3): 289-301
  4. Prado CM et al, 2016 Proc Nutr Soc; 75(2):188-98
  5. Det søkes refusjon under Folketrygdlovens § 5-14, Kap. 1, §6 (blåreseptforskriften) Punkt 4: Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.