Dette er en informasjonsside for helsepersonell

Nutricia har et sterkt ønske om å øke kunnskapen om medisinsk ernæring blant helsepersonell. Vi holder sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, studenter, apotek og grossister oppdatert på produkt og utvikling, forskning og studier samt våre kurs og faglige events. Vennligst bekreft at du er helsepersonell for å gå videre. Ønsker du å endre ditt valg i fremtiden, må du slette dine cookies.

PREOPERATIV ERNÆRINGSSTØTTE

ARTIKKEL

Les hele teksten om viktigheten av preoperativ ernæringsstøtte for å oppnå fordeler postoperativt og reduksjon av katabol krise.

FANGET I EN NEGATIV SPIRAL

Pasienter med kreft går ofte ned i vekt enten som en konsekvens av de metabolske endringene, som at
kreftsvulsten gir inflammasjon og dette leder til økt katabolisme, eller rett og slett et redusert matinntak
pga. smerte, utmattelse og bivirkninger av kreftbehandlingen(1,2).
Kvalme, oppkast og smaksendringer er de vanligst rapporterte bivirkningene som fører til lavt matinntak(3). Minst en av tre pasienter med kreft er rammet av kreftrelatert underernæring(4).

Nutricia preoperativ ernæringsstøtte

VEKTTAP OG TAP AV MUSKELMASSE

Når en pasient med kreft går ned 1 kg tilsvarer dette et tap av 500 gram muskelmasse. Vekttapet har ofte skjedd allerede før kirurgi for disse pasientene(5). Opprettholdelse av muskelmasse er veldig viktig da pasienter med lav muskelmasse har lavere overlevelse sammenlignet med pasienter med høyere muskelmasse(5,6).

 

I gjennomsnitt har en av tre pasienter mistet muskelmasse før kirurgi, og dette øker ytterligere etter neoadjuvant behandling. Vekttap og tap av muskelmasse hos pasienter med kreft kan føre til postoperative komplikasjoner. Det kan føre til forlenget sykehusopphold og økt postoperativ morbiditet etter kirurgi hos sarkopene pasienter(7).

Det er viktig å huske at også overvektige pasienter kan være sarkopene og sarkopene fedmepasienter er også rapportert å ha en dårligere overlevelse(9).

Økt proteininntak er avgjørende for å ivareta muskelmasse og muskelstyrke(10)

ERNÆRINGSSTØTTE FOR PASIENTER MED KREFT

Ernæringsstøtte er en viktig del av den kliniske behandlingen av kreft. Pasienter med kreft har et økt proteinbehov og er anbefalt nesten dobbelt mengde (1,5 g/kg/dag) sammenlignet med den friske befolkningen (0,8 g/kg/dag)(10,11).

I ulike deler av behandlingsreisen vil pasienten oppleve flere katabolske kriser, som kan føre til et akselerert vekttap. Allessandro Laviano understreker hvordan man må minimalisere påvirkningen av de katabolske krisene for å optimalisere rekonvalesensperioden(11).

Dette er mulighetsvinduet for å hjelpe pasientene å ta igjen vekt og muskelmasse for å optimalisere behandlingen.”

Nutricia preoperativ ernæringsstøtte

Preoperativ ernæringsstøtte for pasienter med kreft, selv uten noen kliniske tegn til underernæring, har vist å gi både færre og mindre alvorlige postoperative komplikasjoner, kortere sykehusopphold og færre reinnleggelser (12,13,14)

PREOPERATIV ERNÆRINGSSTØTTE FOR Å OPPNÅ FORDELER POSTOPERATIVT

Fordeler:

Bruk av næringstilskudd med mye protein før kirurgi fører til færre og mindre alvorlige postoperative
komplikasjoner og forbedret livskvalitet for pasientene(13,14).

Pasientene har også signifikant kortere sykehusopphold(13,14) og færre reinnleggelser(13).

Europeiske retningslinjer for ernæring anbefaler tidlig screening og adekvat energi og høy-protein tilskudd (15).

Nutricia preoperativ ernæringstøtte

Les mer

VEKTTAP OG OVERLEVELSE FOR PASIENTER MED KREFT

Betydningen av vekttap for overlevelse hos pasienter med kreft

Les mer

MUSKELMASSE OG BEHANDLINGSTOKSISITET

Påvirkningen en stor og tett muskelmasse har på behandlingstoksisitet

Les mer

Smaksendringer og kreftbehandling

Smaksendringer kan bidra til underernæring som er en viktig prediktor for morbiditet, mortalitet, behandlingsrespons og toksisitet

Les mer

Referanser

REFERANSER

 1. Marin Caro MM et al. Clin Nutr. 2007;26(3): 289-301
 2. Fearon K et al. Nat Rev Clin Oncol. 2013; 10(2):90-9
 3. Spotten LE et al. 2017 Annals of Oncology 28:969–984
 4. Pressoir M et al, 2010 Br J Cancer. 16;102(6):966-71
 5. Grossberg AJ et al JAMA Oncology 2018
 6. Tao W, et al. Nat Rev Clin Oncol. 2013;10:519–533.
 7. Levolger S, et al. Br J Surg. 2015 Nov;102(12):1448-58
 8. Awad S, et al. Clin Nutr. 2012;31:74–77
 9. Yip C, et al. Eur Radiol. 2014;24:998–1005
 10. Arends J, et al. ESPEN Guidelines on nutrition in cancer patients. Clin

Nutr 2016; doi1016/j.clnu.2016.07.015:1- 109.

 1. Presented at ESMO guideline session 2018. Paper under preparation
 2. Kabata P, et al. Support Care Cancer. 2015 Feb;23(2):365-70
 3. Maňásek V, et al. Klin Onkol. 2016 Fall;29(5):351-357
 4. Boelens PG, et al. Ann Surg. 2014 Apr;259(4):649-55.
 5. Laviano et al. 2018, Proc Nutr Soc; 77(4):388-393

Print Side