Dette er en informasjonsside for helsepersonell

Nutricia har et sterkt ønske om å øke kunnskapen om medisinsk ernæring blant helsepersonell. Vi holder sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, studenter, apotek og grossister oppdatert på produkt og utvikling, forskning og studier samt våre kurs og faglige events. Vennligst bekreft at du er helsepersonell for å gå videre. Ønsker du å endre ditt valg i fremtiden, må du slette dine cookies.

MUSKELMASSE OG BEHANDLINGSTOKSISITET

ARTIKKEL

Les hele teksten om påvirkningen en stor og tett muskelmasse har på behandlingstoksisitet

TIDLIG INITIERING AV MEDISINSK ERNÆRING

Det er godt kjent fra både forskning og klinisk erfaring at pasienter med kreft går ned i vekt. Dette vekttapet handler ikke bare om tap av fettvev, men også tap av muskelmasse. Kjemoterapi distribueres over muskelmassen og når denne reduseres gjennom behandlingsreisen, kan pasienten oppleve dosebegrensende toksisitet(1).
Studier viser en bedre compliance til oppsatte stråleterapibehandlinger etter man har implementert tidlig ernæringsstøtte(2,3).

Illustrasjon av tre mannlige pasienter med ulik BMI og tilsvarende muskelmasse. Adaptert fra Prado CM et al, 2016

Illustrasjon av tre mannlige pasienter med ulik BMI og tilsvarende muskelmasse. Adaptert fra Prado CM et al, 2016

Foredrag fra Nutricia

På Nutricia Congresses kan du høre professor Michael Sawyers foredrag om hvordan mengde og tetthet av skjelettmuskulaturen påvirker behandlingstoksisitet og utfall for pasienter med kreft.

Fra Foredrag fra Nutricia Norge 2016

Nutricia Congresses gir helsepersonell tilgang til den seneste forskning på medisinsk ernæring

BEDRET OVERLEVELSE MED TIDLIG OPPSTART AV MEDISINSK ERNÆRING

Ernæringsintervensjon er assosiert med lenger overlevelse hos pasienter med kreft. I en studie på spiserørskreft så man at pasienter som ble behandlet med stråleterapi og var i risiko for underernæring hadde bedret overlevelse når ernæringsbehandling ble initiert på diagnosetidspunkt. Man så ikke tilsvarende assosiasjon når medisinsk ernæring ble igangsatt senere
i behandlingen, noe som understreker viktigheten av tidlig oppstart(4).

I en analyse gjort på pasienter med pankreaskreft, så man at en vektøkning på over 2 % var assosiert med lenger overlevelse. Hvis man ser på tidspunkt for ernæringsstøtte så er det kun forskjell i prognose når ernæringsbehandling er igangsatt innen 3 måneder fra diagnosetidspunkt(5).

MIchael Sawyer kongress

Les mer

Smaksendringer og kreftbehandling

Smaksendringer kan bidra til underernæring som er en viktig prediktor for morbiditet, mortalitet, behandlingsrespons og toksisitet

Les mer

VEKTTAP OG OVERLEVELSE FOR PASIENTER MED KREFT

Betydningen av vekttap for overlevelse hos pasienter med kreft

Les mer

PREOPERATIV ERNÆRINGSSTØTTE

Viktigheten av preoperativ ernæring for å minimere katabol krise og optimalisere behandlingsresultatet postoperativt.

Les mer

Referanser

  1. Prado cm et al. Proceedings of the Nutrition Society (2016), 75, 188–198
  2. Odelliet al. Clinical Oncology 2005; 7:639-645
  3. Paccagnellaet al. Support Care Cancer 2010;18:837-845
  4. Cox S et al. British Journal of Cancer (2016) 115, 172–177
  5. Trestini I et al. European Journal of Clinical Nutrition (2018) 72:772–779

Print Side