Dette er en informasjonsside for helsepersonell

Nutricia har et sterkt ønske om å øke kunnskapen om medisinsk ernæring blant helsepersonell. Vi holder sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, studenter, apotek og grossister oppdatert på produkt og utvikling, forskning og studier samt våre kurs og faglige events. Vennligst bekreft at du er helsepersonell for å gå videre. Ønsker du å endre ditt valg i fremtiden, må du slette dine cookies.

SMAKSENDRINGER & KREFTBEHANDLING

SMAKSENDRINGER BØR IKKE FÅ ENDRE PASIENTENS UTFALL

Gjennom behandlingsreisen for pasienter med kreft er det en høy forekomst av lukt- og smaksendringer. Dette gjelder både før, under og opptil et år etter behandling(1).
Opptil 70 % av pasienter med kreft opplever smaksendringer i løpet av behandlingen. Sensoriske endringer har en negativ virkning på ernæringsstatus og kan føre til større vekttap.
Bitter, kjemisk, metallisk eller kvalmende smaker er de mest vanlige etter kjemo- og stråleterapi(2-4)
Metallisk smak, f.eks. har i en studie blitt rapportert av 32% av personer med følgende krefttyper; bryst, kolorektal, hode og hals, lunge, mage samt andre krefttyper der behandlingen har vært kjemoterapi og/eller stråleterapi(5). I en annen studie rapporteres dette fra 16% av de med lungekreft(6).
Smaksendringer kan bidra til underernæring som er en viktig prediktor for morbiditet, mortalitet, behandlingsrespons og toksisitet.”

Nutricia pasienter med kreft opplever smaksendringer

HVA ER SMAKSENDRINGER?

Lukt og smak bidrar til den sensoriske opplevelsen av mat (i tillegg til temperatur og konsistens) og kobles til hvordan maten oppleves. Endringer i smak- og luktesansen kan føre til at man både endrer matpreferanser, samt at man får en signifikant dårligere måltidsopplevelse. Sensoriske endringer hos pasienter med kreft er derfor ofte koblet til redusert matinntak og vekttap(8).
Smaksendringer forverres ofte i løpet av behandlingen, med høy forekomst som varierer fra 16-70% gjennom kjemoterapi og 50-70% ved stråleterapi(1). Smaksendringer kan bidra til underernæring som er en viktig prediktor for morbiditet, mortalitet, behandlingsrespons og toksisitet ved kreft(7)

For noen pasienter kan smaken av mat bli mer intens, mens den for andre kan bli mindre fremtredende eller ikke smake noe i det hele tatt. Spesifikke aversjoner kan komme og maten kan smake helt annerledes enn den pleide. Noen pasienter utvikler også en hypersensitivitet til lukter og enkelte smaker.
Selv om dette ikke adresseres mye i den kliniske praksis så utgjør smaksforandringer en stor utfordring med signifikant påvirkning av livskvalitet(2,9) og rapporteres blant de 5 vanskeligste bivirkningene av kjemoterapi(10) av livskvalitet(2,9)

Nutricia utviklet i samarbeid med kreftpasienter

Designet med pasienten i fokus og validert av pasienter med kreft

Vi har i en sensorisk studie(11) samarbeidet med pasienter med kreft for å forstå deres endrede behov og smaksprofiler. Gjennom testene har pasientene besvart spørsmål om generell preferanse av produktene og sensoriske karakteristika på ulike produkter de smakte på. Dette har blitt fulgt opp av et spørreskjema om deres sensoriske endringer.

Det produktet de fleste likte ble valgt og resulterte i 3 skreddersydde løsninger i form av den nye smakene i vår Nutridrink Compact Protein portefølje. Disse smakene er validert av pasienter med kreft gjennom sensoriske tester

Jeg fikk en dårlig smak i munnen som følge av min kjemoterapi, og ingenting smakte godt lenger. Jeg sluttet å kjenne meg sulten og mistet appetitten

Det starter 1 til 2 dager etter oppstart av kjemoterapi. Maten smaker mer bittert og mindre intenst, og jeg trenger mer krydder for å få det til å smake godt

Skreddersydde løsninger for pasienter med kreft

Nutricia lanserer 3 nye varianter av Nutridrink Compact Protein for å møte de sensoriske endringene pasienter med kreft opplever. Disse skreddersydde løsningene møter de økte proteinbehovene pasienter med kreft har samtidig som de tar hensyn til volumutfordringer og sensoriske endringer, noe som hjelper pasientene å opprettholde sin ernæringsstatus.

Kjølende agurk-og lime – inneholder menthol som gir en kjølende effekt gjennom en aktivering av trigeminal nerven. Dette kan være et godt alternativ til de pasientene som opplever å ha en vond smak i munnen fordi mentholen gir en frisk smak.

Kjølende kokos – inneholder menthol som gir en kjølende effekt gjennom en aktivering av trigeminal nerven. Dette kan være et godt alternativ til de pasientene som opplever å ha en vond smak i munnen fordi mentholen gir en frisk smak.

Varmende tropisk ingefær – inneholder varmende elementer (inneholder litt naturlig chillipepper) som aktiverer trigeminal nerven og gir en varmende følelse. Dette produktet kan være et godt alternativ for pasienter som opplever maten smakløs- chillipepper gir en krydret følelse.

Kjølende røde bær – inneholder menthol som gir en kjølende effekt gjennom en aktivering av trigeminal nerven. Dette kan være et godt alternativ til de pasientene som opplever å ha en vond smak i munnen fordi mentholen gir en frisk smak.

Nøytral – påvirker i liten grad lukt og smaksløker og er således et godt alternativ for dem som opplever hypersensitivitet til smak og lukt eller de som har en metallisk smak i munnen.

Smakstestene som pasientene gjorde viste at:
“”68% av pasienter med kreft likte Nutridrink Compact Protein varmende tropisk ingefær””
“”70% av pasienter med kreft likte Nutridrink Compact Protein nøytral””
“”84% av pasienter med kreft likte Nutridrink Compact Protein kjølende røde bær””

Nutricia har en lang historie med å komme med innovasjoner, og disse skreddersydde løsningene innenfor Nutridrink Compact Protein er nok et eksempel på at man kan utvikle næringsdrikker så man får en ny opplevelse ved inntak.

Link til produktside

Les mer

VEKTTAP OG OVERLEVELSE FOR PASIENTER MED KREFT

Betydningen av vekttap for overlevelse hos pasienter med kreft

Les mer

PREOPERATIV ERNÆRINGSSTØTTE

Viktigheten av preoperativ ernæring for å minimere katabol krise og optimalisere behandlingsresultatet postoperativt.

Les mer

MUSKELMASSE OG BEHANDLINGSTOKSISITET

Påvirkningen en stor og tett muskelmasse har på behandlingstoksisitet

Les mer

Referanser
 1. Spott en et al. 2017 Subjecti ve and objecti ve taste and smell changes in cancer. Annals of Oncology 28: 969–984, 2017.
 2. Epstein JB, Barasch A. Taste disorders in cancer patients:

pathogenesis, and approach to assessment and management. Oral Oncol 2010; 46(2): 77–81.

 1. McGreevy J, Orrevall Y, Belqaid K et al. Characteristi cs of taste and smell alterati ons

reported by pati ents aft er starti ng treatment for lung cancer. Support Care Cancer 2014; 22(10): 2635–2644.

 1. Turner et al. 2013 Review of the complicati ons associated with treatment of

oropharyngeal cancer: A guide to the dental practi ti oner. Quintessence Int. 2013 March ; 44(3): 267–279.

 1. Hutton JL, Baracos VE, Wismer WV. Chemosensory dysfunction is a primary factor in the evolution of declining nutritional status and quality of life in patients with advanced cancer. J Pain Symptom Manage 2007; 33(2): 156–165.
 2. Sarhill N, Mahmoud F, Walsh D et al. Evaluation of nutritional status in advanced metastatic cancer. Support Care Cancer 2003; 11(10): 652–659.
 3. Boltong A, Keast R, Aranda S. Experiences and consequences of altered taste, fl avour and food hedonics during chemotherapy treatment. Support Care Cancer 2012; 20(11): 2765–2774.
 4. Brisbois TD. et al. J Pain Symptom Manage. 2011 Apr;41(4):673-83.
 5. Bressan et al. 2017 Support Care Cancer.; 25(5):1699-1712
 6. Lindley et al. 1999 Cancer Pract.;7(2):59-66
 7. Data on file: Sensory study 2018