Nordic Expert Opinion

En praktisk guide som du og dine kollegaer kan følge for å integrere ernæring i behandlingen av kreft

Hjelper deg med å sette fokus på, og å behandle underernæring

Mangel på klare retningslinjer og prosedyrer i klinisk praksis, kan ofte føre til manglende fokus på ernæring. For å adressere dette, har et nordisk ekspertpanel utarbeidet en enkel og praktisk veiledning, som du og kollegaer på din avdeling kan følge for å inkludere ernæring i  behandlingen av kreft.

Basert på internasjonale retninglinjer

Denne veiledningen er basert på ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) retningslinjer (2), the Lancet Oncology: Quality-of-life assessment in palliative care (3) og GLIM  (Global Leadership Initiative on Malnutrition) kriterier (4).

ER DU USIKKER PÅ DIN ROLLE OG DITT ANSVAR VED INKLUDERING AV ERNÆRING I BEHANDLINGEN?

De nordiske ekspertanbefalingene inneholder en tverrfaglig fremgangsmåte, for å sikre at ernæring er inkludert som en del av behandlingen av kreft. De foreslår at gruppen bør bestå av onkologer, kliniske ernæringsfysiologer og sykepleiere. Hver funksjon utfører forskjellige oppgaver, men samarbeider om ernæringskartlegging, tiltak og evaluering.

Les mer om hvilken rolle du har som onkolog
Les mer hvilken rolle du har som sykepleier eller klinisk ernæringsfysiolog

KOMMENDE WEBINAR! "KEY INSIGHTS FROM NORDIC EXPERTS!

Ønsker du å integrere medisinsk ernæring i behandlingen av kreft, men har spørsmål om hvordan dette kan gjennomføres? Møt nordiske eksperter i et virituelt vitenskapelig møte med digital spørrerunde, for å lære mer om hvordan medisinsk ernæring kan integreres som en del av behandlingen.

Meld deg på her

Webinaret er gratis

KONTAKT OSS

Har du noen spørsmål til oss? Ta gjerne kontakt med distriktssjef i ditt område:

Ingunn Hillestad Minelle

Distriktssjef Voksen; Oslo, Vestfold og Telemark, Agder

ingunn.minelle@danone.com91 35 59 69

Heidi Anita Lunde

Distriktssjef Voksen; Buskerud, Vestfold og Telemark, Agder, Troms og Finnmark

heidi.lunde@danone.com92 01 07 73

Anne Haugskott Rivelsrud

Distriktssjef Voksen; Viken, Innlandet, Vestland, Rogaland, Nordland

anne.rivelsrud@danone.com41 44 65 06

Agnethe Halleland Hørthe

Distriktssjef Voksen & Pediatri; Akershus, Innlandet, Vestland, Nordland

agnethe.horthe@danone.com97 00 83 39

RELATERT INNHOLD

Ernæring og din rolle som onkolog

Se hvilke trinn du kan ta for å implementere ernæring som en del av kreftbehandlingen

Les mer

VEKTTAP OG OVERLEVELSE FOR PASIENTER MED KREFT

Betydningen av vekttap for overlevelse hos pasienter med kreft

Les mer

Medisinsk ernæring og livskvalitet

Medisinsk ernæring kan hjelpe pasientene å beholde styrken under kreftbehandlingen, opprettholde fysisk funksjon, samt å gjøre periodene mellom behandlingene bedre.

Les mer

Referanser
  1. Gabor L et al. Nutrition in cancer care – a brief, practical guide with a focus on clinical practice. JOC Oncol Practice in press 2021 (and data on file).
  2. Arends J et.al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017 Feb;36(1):11-48.
  3. Kaasa S et al. Lancet Oncology Commission 2018; 19(11):e588-e653.
  4. Cederholm T et al. Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):1-9.