Medisinsk ernæring og livskvalitet

Forskning viser at medisinsk ernæring kan påvirke livskvaliteten

Fordeler med ernæringsintervensjon under behandling

Ernæring spiller en avgjørende rolle i kreftbehandlingen, og påvirker toleranse, behandlingsresultat og livskvalitet (1-3).

Baldwin C et al undersøkte hvilken effekt ernæringsintervensjon har på ernæringsstatus, behandlingsresultat og livskvalitet (QOL). Studien viste forbedringer av visse aspekter, som emosjonell funksjon, dyspné, tap av appetitt og generell livskvalitet hos pasienter med kreft som var underernært, eller i ernæringsmessig risiko.

 

Forbedret behandling og økt forventet levetid

Studier viser, at dersom medisinsk ernæring blir påbegynt tidlig, kan vekttap og kakeksi reverseres, og dermed gi forbedret behandling, toleranse, livskvalitet og forventet levetid (3-6). Studier har vist at tidlig oppstart av ernæringsbehandling hos pasienter med risiko for underernæring, kan forbedre enkelte aspekter, som emosjonell dysfunkjson og tap av appetitt (3).

 

onkologi behandlingsresultater økt levetid

Bedre perioder mellom behandlinger

Medisinsk ernæring kan hjelpe pasientene å beholde styrken under kreftbehandlingen, opprettholde fysisk funksjon, samt å gjøre periodene mellom behandlingene bedre (7).

 

 

Forbedret livskvalitet

Studier har vist at medisinske næringsdrikker er effektive for å øke næringsinntaket, og forbedre enkelte aspekter av livskvaliteten hos pasienter med kreft (3).

 

Nordiske ekspertanbefalinger anbefaler ernæring som en integrert del av behandling av kreft *

*Nordiske ekspertanbefalinger, basert på ESPEN retningslinjer og GLIM kriterier

Nordic Expert Opinion

Inkluder ernæring som en del av kreftbehandlingen ved å følge disse praktiske rådene utarbeidet av et nordisk ekspertpanel basert på internasjonale retningslinjer (1).

Les mer

Referanser
  1. Beaudart C et al. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. 2016 Oct 22; 8(2): 238-244
  2. Davis MP et al. Ann Palliat Med. 2019 Jan;8(1):86-101
  3. Baldwin C, et al. J Natl Cancer Inst. 2012 Mar 7;104(5):371-85
  4. Roeland EJ et al. ASCO Guideline. J Clin Oncol. 2020;JCO2000611.
  5. Arends J et al. Clin Nutr. 2017 Oct;36(5):1187-1196.
  6. Trestini l et. Al., 2018 Eur J Clin Nutr. 72(5):772-779
  7. Laviano A et al. 2018, Proc Nutr Soc; 77(4):388-393