Forsinket vekst og underernæring hos barn

Dårlig vekstutvikling

Dårlig vekstutvikling kan være et problem hos barn som har en underliggende sykdom eller nedsatt funksjonsevne som  cerebral parese, medfødt hjertefeil, cystisk fibrose, leversykdom eller kreft (1, 2). Tilvekstproblemer kan skyldes dårlig næringsinntak i sykdomsperioden eller fordi næringsbehovet midlertidig har økt. Det kan også skyldes utilstrekkelig svelging, legemiddelbivirkninger eller av ukjent årsak. Uansett årsak er det nødvendig å få i seg tilstrekkelig med energi og næring for å kunne vokse. Et utilstrekkelig inntak av næring kan videre lede til mage- og tarmproblemer, dårlig gjenoppretting etter sykdom, økt infeksjonsfare eller flere sykehusdager (3, 4).

Det er viktig å følge tilveksten og screene for underernæring. Gjør man dette kan barnet identifiseres tidlig og den den individtilpassede ernæringsstøtten som behøves for en optimal vekst og utvikling (3, 4).

Vi ønsker å bidra til å optimalisere barnas daglige og fremtidige helse

Nutricia utvikler og produserer mat til spesielle medisinske formål beregnet for barn i alle aldre. Vi jobber med helsepersonell og andre eksperter for å hjelpe barn som vokser dårlig på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse.Ved å tilby et bredt og variert sortiment av berikninger, sondeernæring, kosttilskudd og sondemattilbehør, vil vi bidra til å optimalisere barns daglige og fremtidige helse.

Vi tror på at hvert eneste barn skal ha muligheten til å få vokse etter egen kapasitet, for å nå sin personlige potensial. Nutricias forskere samarbeider målrettet sammen med familier, helsevesen og akademikere, for å utvikle nødvendige og innovative nye produkter som kan løse nåværende og fremtidige ernæringsproblemer hos barn.

Les mer om Nutricia sitt forskningsarbeide her

Barn med forsinket vekst

Få et innblikk i Nutricias engasjement for spedbarn med forsinket vekst

Er du helsepersonell?

Les mer om våre produkter egnet for barn med forsinket vekst/underernæring

Gå til våre produkter

Referanser

¹ Mehta et al. JPEN 2013: 37(4):460-481 .
² Beer et al.  Nutr Clin Practice 2015;30:609-624.
³ Hecht et al. Clin Nutr 2014 Clin Nutr 2015 Feb;34(1):53-9.
4 Huysentruyt et al. Nutrition 2013; Nov-Dec;29 (11-12):1356-61.