Nutricia Forskning

Kjernen til innovasjon

Vårt arbeide innen forskning krever ekspertise innen livs- og matvitenskap samt teknologi.

Denne tverrfaglige tilnærmingen tillater oss å utvikle og teste innovative næringskonsepter. Det gjør det også mulig for oss å bygge inn disse konseptene gjennom den nyeste vitenskap og teknologi, for å utvikle næringsprodukter som gir en bedre forbrukeropplevelse.

Forskningsenheter over hele verden

Nutricias innovasjoner innenfor avansert medisinsk ernæring utvikles av vårt eget anerkjente Centre for Specialised Nutrition i Utrecht i Nederland. Vi har også en egen forskningsenhet i Liverpool i Storbritannia som utvikler høyt spesialiserte produkter for pasienter med spesielle behov knyttet til metabolske forstyrrelser og spedbarnsallergi. I tillegg har vi to mindre forskningsenheter, én i USA og én i Singapore.

Forskning innrettet etter brukernes behov

Som en del av Danones forskning- og utviklingsdivisjon for næringsmiddelforskning er vår forskningsorganisasjon vitenskapelig drevet og innrettet etter brukernes behov, med team som er spesialister på spedbarnsernæring og medisinsk ernæring. Disse teamene utvikler produkter som gir optimal vekst og utvikling og påviste helseeffekter for sårbare brukergrupper – spedbarn, barn, eldre og syke.

Stort potensiale

Vi nyter støtte fra et sterkt, verdensomspennende nettverk bestående av et stort antall partnere, inkludert forskningsinstitutter, universiteter, universitetssykehus og industrielle leverandører. Slik kan vi garantere innovasjon med kvalitet, eksklusivitet og stor fremdrift. Vi streber kontinuerlig etter å styrke dette nettverket.

Vi ser et stort potensial innen ernæring som et verktøy mot spesifikke sykdommer, der vi fokuserer på å forbedre kliniske resultat i kostbehandlingen for pasienter med f.eks diabetes, KOLS, kreft og Alzheimer.

Forskning og dokumentasjon av Nutricias ernæringsprodukter

For å sikre at vår kliniske evidens oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder, utfører vi studier i henhold til internasjonale vitenskapelige og etiske standarder, som Good Clinical Practice (ICHGCP retningslinjer). Under hele forskningsprosessen, deler vi våre resultater på konferanser og i publikasjoner i anerkjente tidsskrifter. Denne åpenheten gir helsepersonell mulighet til å vurdere ny forskning og se hvilke konsekvenser dette har for dem selv og deres pasienter.

 

Forskning og innovasjon

Seneste innovasjoner

Les om våre seneste innovasjoner innen medisinsk ernæring.

Les mer

Er du helsepersonell eller diagnostisert pasient?

Les mer om våre produkter og last ned tilhørende produktark.

Gå til våre produkter