Seneste innovasjoner

Vår forskning, som er bygget på vår ekspertise innenfor tradisjonell ernæringsbehandling, beveger seg nå i retning av ernæringsbasert forskning knyttet til klinisk behandling. Det vil si at vi, ved siden av spesialkost for underernærte pasienter, ønsker å utvikle ernæringsalternativer som retter søkelyset mot bestemte sykdomssymptomer og som kan redusere faren for komplikasjoner og til og med bremse sykdomsutviklingen.

Hjelp til pasienter med svelgevansker

Vi har gjort vesentlige fremskritt på dysfagiområdet med produktet Nutilis, et fortykningspulver som har amylaseresistente egenskaper for pasienter med svelgevansker. Fortykning av mat i væskeform reduserer faren for kvelning og gjør det dermed tryggere å svelge. Utfordringen var å gi det stivelsesbaserte pulveret bedre amylaseresistens i munnhulen. Våre eksperter utformet et nytt konsept basert på sin grunnleggende forståelse av de fysiokjemiske egenskapene til hydrokolloider og samspillet mellom disse. Sikkerheten til Nutilis er bekreftet i et toleranseforsøk, mens in vitro– og in vivo-studier har vist at matens konsistens beholdes i munnen.

Produktet skal brukes under medisinsk tilsyn

 

Tiltak mot manglende matlyst

Én av våre største utfordringer i arbeidet for å hjelpe alvorlig syke og svært gamle pasienter er å gjøre noe med deres mangel på matlyst. Deres manglende evne til å innta tilstrekkelige mengder næring leder til proteinunderskudd og etter hvert også underernæring. For å gjøre noe med dette utviklet vi «Compact»-konseptet for flere av våre Nutridrink-produkter. Compact produktene gir mer næring per ml enn annen standard næringsdrikk – et ernæringsmessig komplett produkt med 12 g protein og 300 kcal i en flaske på 125 ml. Med et høyt næringsinnhold i en liten flaske er Nutrdrink Compact et gjennombrudd for sårbare pasienter og menneskene som pleier dem.

Produktet har konsistens som standard næringsdrikker og studier viser at compliance øker ved inntak av compact sammenlignet med standard næringsdrikker (1). Dette fører til bedre ernæringsstatus hos pasientene (2).

Produktet skal brukes under medisinsk tilsyn

Forskning og innovasjon

Nutricia Forskning

Vårt arbeide innen forskning krever ekspertise innen livs- og matvitenskap samt teknologi.

Les mer

Er du helsepersonell eller diagnostisert pasient?

Les mer om våre produkter og last ned tilhørende produktark.

Gå til våre produkter

Referanser

(1) Joosten E et al. Aging Clin Exp Res. 2001:13(5):391-394.
(2) Lombard K et al.  J Nutri Health Aging. 2014;18(7):649-653,