Verdens vanndag 2019

22 March 2019

Verdens vanndag 2019

Den Internasjonale vanndagen eller verdens vanndag er en temadag opprettet av FN som markeres hvert år, den 22. mars. Dagen markeres over hele verden og også av oss på Nutricia og Danone.

Verdens vanndag fokuserer på viktigheten av ferskvann og for å fremme en bærekraftig forvaltning av ferskvann.

Tilgang til ferskvann styrker folkehelsen og er derfor avgjørende for en bærekraftig utvikling og en stabil og velstående verden. Årets internasjonale tema er «Leaving No One Behind»: Hvordan sikre at «vann og hygiene til alle» blir virkelighet også for marginaliserte grupper. Les merworldwaterday.org

Nutrica og Danones arbeide
Vi ønsker å beskytte våre vannressurser, spesielt når de er knappe, og bruker dem i lokale økosystemer og lokalsamfunn.

Sunn mat er avhengig av godt vann, og vi er også folk. Derfor er vi dedikert til å gjøre alt vi kan for å beskytte denne dyrebare ressursen. Vår strategi for vannforvaltning er like lokal og grunnleggende som vannutfordringene er.
Les mer om vårt arbeide: helsepersonell.nutricia.no/miljohensyn/vann Del artikkel

Les mer om Nutricias arbeide

Miljøhensyn

Vi tror at mat som produseres bærekraftig, kan bidra til å beskytte og gjenopprette planetens helse.

Les mer

Landbruk

Vi vil fremme et landbruk som er konkurransedyktig, respekterer naturlige økosystemer og genererer både økonomisk og sosial verdi.

Les mer

Vann

Vi vil beskytte vannressurser, spesielt når de er knappe, og bruke dem i harmoni med lokale økosystemer og lokalsamfunn.

Les mer

Emballasje

Vi vil samle den sirkulære økonomien ved å kjøpe bærekraftige materialer til emballasje; skape et nytt liv for all plast og redusere matavfall.

Les mer

Klima

Vi vil bekjempe klimaendringene ved å redusere vårt karbonavtrykk

Les mer
Print Side