Danone jobber med å utvikle og fremme regenerative jordbruksmodeller som beskytter jord, gir bønder og fremmer dyrevelferd.

I Danone er landbruket kjernen i det vi gjør. Vi er stolte av å opprettholde nære relasjoner med over 140 000 bønder over hele verden.

Landbruk står i sentrum for en rekke store utfordringer i dag, fra økonomisk utvikling og klimaendringer til vannknapphet og tap av biologisk mangfold. Danone er fast bestemt på å bidra til å overvinne disse utfordringene ved å utvikle nye landbruksmodeller som kan regenerere planeten mens de mater en global befolkning som er estimert til å overgå 9 milliarder mennesker innen 2050.

Se hvordan jord kan reversere klimaendringer

Historien om vår jord

I november 2017, annonserte Danone sin intensjon om å skjerpe sitt fokus på regenerativt landbruk, et kombinert sett av praksiser som styrker landbruksmotstanden.

Vi ser at det regenerative landbruket hviler på tre søyler:

  1. å beskytte jord,
  2. en ny generasjon bønder
  3. fremme dyrevelferd
Les mer om vårt arbeid for å fremme regenerative jordbruksmodeller her

Les mer om vårt miljøhensyn

Emballasje

Vi vil samle den sirkulære økonomien ved å kjøpe bærekraftige materialer til emballasje; skape et nytt liv for all plast og redusere matavfall.

Les mer

Klima

Vi vil bekjempe klimaendringene ved å redusere vårt karbonavtrykk

Les mer

Vann

Vi vil beskytte vannressurser, spesielt når de er knappe, og bruke dem i harmoni med lokale økosystemer og lokalsamfunn.

Les mer