Samle den sirkulære økonomien til emballasje

Samle den sirkulære økonomien til emballasje

Danone har en innebygd sirkularitet i sine handlinger og produkter, og samarbeider med partnere for å samle den sirkulære økonomien til emballasje.

Verden begynner å skifte fra en lineær økonomi til en sirkulær. En sirkulær økonomi-tilnærming går fra å bruke modeller for produksjon og forbruk, til modeller som holder produkter og materialer i bruk; eliminerer avfall og forurensning; og regenerere naturlige systemer. Danone omfatter en sirkulær modell som integrerer sirkulariteten i vår virksomhet ved å organisere våre viktigste materialer – melk, plast og vann – inn i sykluser, og arbeider for å justere våre handlinger og produkter mot sirkulære økonomiprinsipper.

En sirkulær tilnærming er viktig for emballasje og spesielt for plast. Plast er blant de mest nyttige materialer utviklet av vitenskap, verdsatt som et lett og trygt materiale for emballasje og lagring. I Danone spiller plastemballasje en viktig rolle ved å beskytte kvaliteten og de ernæringsmessige fordelene til våre produkter, og garanterer mattrygghet. Men plast har blitt en viktig miljøutfordring. I dag blir kun 14% av all plastemballasje, produsert over hele verden, samlet inn for gjenvinning. 10% er resirkulert, 72% av plastemballasje gjenvinnes ikke i det hele tatt. Som et resultat strømmer store mengder plast inn i vårt naturlige miljø, spesielt våre hav.

Vår emballasjepolicy

I november 2016, publiserte vi vår emballasjepolicy for å understøtte vår forpliktelse til å bygge en sirkulær økonomi av emballasje, ved å kjøpe bærekraftige materialer og skape et nytt liv for all plast. Siden da har vi jobbet for å designe sirkularitet i våre produkter, investere i gjennombruddsteknologier, eliminere avfall fra produksjon, og forbedre innsamlings- og gjenvinningssystemer. Vi har også blitt en ledende partner av Ellen MacArthur Foundation og New Plastics Economy Initiative.

Les mer om vårt arbeid mot en mer sirkulær økonomi av emballasje her

Ansvarlig produsent

Nutricia har et ansvar for emballasjen som vi produserer til våre produkter, Vi er derfor medlem av Grønt Punkt Norge, som sikrer produsentansvaret som norske bedrifter har for at emballasjen deres blir gjenvunnet.

Les mer om vårt miljøhensyn

Vann

Vi vil beskytte vannressurser, spesielt når de er knappe, og bruke dem i harmoni med lokale økosystemer og lokalsamfunn.

Les mer

Landbruk

Vi vil fremme et landbruk som er konkurransedyktig, respekterer naturlige økosystemer og genererer både økonomisk og sosial verdi.

Les mer

Klima

Vi vil bekjempe klimaendringene ved å redusere vårt karbonavtrykk

Les mer