Beskytte vannsyklusen

Beskytte vannsyklusen

Sunn mat er avhengig av kvalitetsvann, og det er mennesker også. Derfor er vi forpliktet til å gjøre alt vi kan for å beskytte denne dyrebare ressursen.

Arbeid for å bevare og gjenopprette vannressurser - i dag og for fremtidige generasjoner

Vann er essensielt for alt liv på planeten og for vår moderne økonomi. Av alt vann på planeten er kun 2,5% ferskvann og dette er ujevnt fordelt. Etter hvert som populasjonen av mennesker øker, har knapphet på vann blitt et alvorlig samfunns – og miljømessig problem, samtidig som klimaendringer akselererer utviklingen ytterligere.

Under vår «One Planet, One Health» signatur, omfavner vi, som selskap, vårt ansvar og bruker vår rekkevidde som en kraft for det gode; Til å lette presset på områder hvor vann er en utfordring, ved å bidra til å bevare og gjenopprette økosystemer, våtmarker og naturlige vannsykluser, ved å utnytte prinsippene for sirkulær økonomi, i og utenfor vår fabrikker og ved å fortsette jobben for å bringe trygt drikkevann, der det er mulig, til å mange som mulig.

Danone water policy image

Vår vannforvaltningsstrategi

Vi har utviklet en vannstrategi som er bygget på tre pilarer:

 

1 – Bevare vannressurser og det naturlige miljøet.

www.danone.com/water-cycles#preserve

2 – Drive vannsirkularitet på og i områdene rundt våre produksjonssteder.

www.danone.com/water-cycles#drive

3 –  Sørge for trygt drikkevann til sårbare mennesker og samfunn.

www.danone.com/water-cycles#provide

 

 

HER KAN DU LESE MER OM DANONES MILJØFORPLIKTELSER

Les mer om våre miljøhensyn

Klima

Vi vil bekjempe klimaendringene ved å redusere vårt karbonavtrykk

Les mer

Landbruk

Vi vil fremme et landbruk som er konkurransedyktig, respekterer naturlige økosystemer og genererer både økonomisk og sosial verdi.

Les mer

Emballasje

Vi vil samle den sirkulære økonomien ved å kjøpe bærekraftige materialer til emballasje; skape et nytt liv for all plast og redusere matavfall.

Les mer