Nutrison Energy

Nutrison Energy

Energitett, komplett sondeernæring til kostbehandling av sykdomsrelatert underernæring for pasienter med høyt energibehov og som trenger en fiberfri diett. Inneholder 1,5 kcal/ml.

Produktark

Nutrison Energy har en energitetthet på 1,5 kcal/ml. Produktet
er ernæringsmessig komplett og kan brukes som eneste kilde
til ernæring.

Proteinsammensetningen i Nutrison Energy er Nutricias
p4™-blanding, som er en mysedominant blanding av 4 ulike
proteinkilder (myse 2,2 g, soya 1,3 g, ert 1,3 g og kasein 1,6
g, dvs. andre proteinkilder enn kasein utgjør 76 % av totalt
proteininnhold). p4™-blandingen av animalske og vegetabilske
proteiner gir en aminosyresammensetning som følger de nyeste
anbefalinger fra WHO 2007. Studier viser at en mysedominant
proteinblanding gir en raskere ventrikkeltømming og bedre
toleranse i øvre del av mage-tarmkanalen (1,2,3).

Nutrison Energy har en blanding av raps-, solsikke-, fiskeolje
samt MCT fett som bidrar til en gunstig fettsyresammensetning.
Nutrison Energy inneholder også en blanding av karotenoider
som finnes i frukt og grønnsaker (4).

Indikasjon

Sondeernæring til kostbehandling av sykdomsrelatert underernæring til pasienter med høyt energibehov og/eller væskerestriksjoner, og hvor en fiberfri diett er indisert.

Dosering

Doseringen er individuell, og skal gjøres i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Ernæringsmessig komplett og kan brukes som eneste kilde til ernæring.

Kontraindikasjoner

Spedbarn. Pasienter med galaktosemi. Intoleranse mot ett eller flere av produktets ingredienser.

Forsiktighetsregler

Anvendes med forsiktighet til barn fra 1-6 år. Ikke fortynn eller tilsett medikamenter direkte til sondeernæringen.

Administrasjon

Enteral ernæringspumpe gir tryggest administrasjon. Ved bruk av gravitasjonssett bør Ch ≥8 brukes. Innholdet kontrolleres og ristes godt før bruk. Anvendes romtemperert.

Holdbarhet

12 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato står på pakningen. Hengetider: Når flasken er tilkoblet ernæringssettet (aseptisk håndtert, lukket system), har den den en hengetid på maks. 24 timer. Når korken tas av flasken (i et åpent system) har flasken en hengetid på maks. 8 timer. Oppbevaring etter åpning: Når flasken er åpnet (folie perforert og ernæringssettet fjernet), skal flasken lukkes og oppbevares i kjøleskap i maks. 24 timer.

Oppbevaring

Lagres tørt og mellom 5 – 25° C.

SE OPPLÆRINGSFILM OM PRODUKTET HER

Bestillingsinformasjon

Nutrison Energy 500 ml – ny forpakning (flaske)
varenr.: 807117 Bestillingsnr.: 132052
Salgsenhet til apotek/sykehus: 12 x 500 ml pakning

Nutrison Energy 1000 ml – ny forpakning (flaske)
varenr.: 937308 Bestillingsnr.: 132199
Salgsenhet til apotek/sykehus: 8 x 1000 ml pakning

Vennligst kontakt kundeservice for bestilling / assistanse.

 

Nutricias unike produktegenskaper

P4 Koaguleringstest

Et eksperiment for å sammenligne Nutrison P4 proteinblanding med en intakt kaseinbasert sondemat.

Referanser

(1) van den Braak, C. et al. Clin Nutr 2013; 32: 765-771.
(2) Abrahamse et al. Clin Nutr 2012; 7 (Suppl 1): 119.
(3) Kuyumcu, S et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015;39(5):544-51.
(4) Vaisman, N. et al. Clin Nutr 2006; 25: 897-905

Print Side