Karotenoidblanding

13 January 2017

Karotenoidblanding

Karotenoider har en rekke viktige helsemessige funksjoner, bl.a antioksidantkapasitet, påvirkning på immunfunksjonen og provitamin A-aktivitet. Inntak av karotenoider gjennom en normal balansert kost er assosiert med redusert risiko for sykelighet og dødelighet fra kroniske sykdommer. Det sirkulerende plasmanivået av karotenoider minsker over tid, dersom pasienter kun får sondeernæring uten tilskudd av karotenoider over lengre tid (1-2).

Nutricia bruker en blanding av ulike typer karotenoider i alle sine sondeløsninger og i de fleste næringsdrikker. Det er dokumentert at karotenoidblandingen har antioksidativ effekt (3). Disse karotenoidene finnes også i frukt og grønt.Del artikkel

Referanser

1.Vaisman N, et al. Clin Nutr. 2006;25(6):897-905.
2.Henderson CT, et al. J Am Coll Nutr. 1992;11(3):309-25.
3.Hofman, Z. et al. Clin Nutr 2001; (Suppl 3): 63

Print Side