MF6 (Multi Fibre-blanding)

13 January 2017

MF6 (Multi Fibre-blanding)

En artikkel kun for helsepersonell

Hva er MF6?

Nutricia bruker en blanding av 6 forskjellige fibrer i Multi Fibre-blandingen.
mf6™-blandingen består av både løselige og uløselige fibrer og reflekterer
den blandingen man får i et normalt og variert kosthold.

Hva er fordelene med MF6?

Et bredt spekter av både løselige og uløselige fibrer gir best effekt på tarmhelsen.
Nutricia har god dokumentasjon på at mf6™-blandingen er gunstig for tarmfunksjonen (1-8).

 • Normaliserer transittid
 • Øker bifidobakterier
 • Øker produksjonen av kortkjedete fettsyrer (SCFA)
 • Reduserer diaré
 • Reduserer forstoppelse
 • Reduserer oppblåshet
 • Fremmer fornyelsen av tammucosa

I en studie som inkluderte 78 sondeernærte pasienter med hode- og halskreft, som utelukkende fikk sondeernæring i minst 10 dager etter kirurgi, ble Nutrison Multi Fibre sammenlignet med en sondeløsning med kun en type fiber (9).

 • MF6 var bedre på å normalisere tarmfunksjonen sammenlignet med kun en type fiber.
 • Nutrison MF6-gruppen hadde 1,4 ± 1,48 dager med moderat diaré sammenlignet med 2,63 ± 1,89 dager med diaré i gruppen som fikk en type fiber
  i sondeløsningen (p=0,002). Dette tilsvarer 47 % reduksjon i diaré hos MF6-gruppen.

 Del artikkel

Betydningen av fiber og Multi Fibre i enteral ernæring – en oversikt over klinisk dokumentasjon

Last ned monografien med komplett informasjon her.

Last ned

Referanser

1. Silk, D. B. A. et al. Clin Nutr. 2001; 20, (1): 49-58.
2. Guimber, D et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007;44:201-201.
3. Schneider, S. et al. Clin. Nutr. 2006; 25: 82-90.
4. Green, C et al. Clin Nutr 2001; (Suppl. 1): 23-39.

5. Wierdsma, NJ et al. Ned Tijdschr Diëtisten 2001; 56: 243-247.
6. Trier, E. et al. J. Pediatr Gastroenterol Nutr 1999; 28:595.
7. Daly, A et al. J Hum Nutr Dietet 2004; 17: 365-370.
8. Hofman, Z. et al. Clin Nutr 2001; (Suppl 3): 63.
9. Wierdsma NJ, et al. Ned Tijdsch Dietisten 2001;56:243–7.

Print Side