Prebiotika og allergi

Nye retningslinjer om tilskudd av prebiotiske kostfibre til spedbarn

I mars 2016 presenterte World Allergy Organization (WAO) sine nye retningslinjer som anbefaler tilskudd av prebiotiske kostfibre til alle spedbarn som ikke fullammes. Anbefalingen er basert på den potensielt helsefremmende fordel barnet får gjennom stimuleringen av en sunn tarmflora, hvor særlig utviklingen av allergi kanskje kan påvirkes1.

WAO fastslår at denne anbefalingen ikke må stå til hinder for at morsmelken fortsatt er den beste ernæring til spedbarn. Derfor anbefales det at spedbarn som fullammes ikke skal ha tilskudd av prebiotiske kostfibre1.

Les WAO artikkelen her

Helsefremmende fordeler av prebiotika til spedbarn

Prebiotikaens betydning for spedbarnet kan oppsummeres i tre punkter2-8.

 • Gir gode vekstbetingelser for de gode bakteriene
 • Gir optimale betingelser for et normalt utviklet immunsystem
 • Bidrar til å forebygge allergi, bl.a. gjennom styrket tarmepitel
Les sammendrag av klinisk studie her

Behandling av kumelkallergi er mer enn bare symptomlindring

Allergi er en immunmediert sykdom. Det er en økende mengde vitenskapelig dokumentasjon som viser at tarmens mikroflora spiller en viktig rolle i utviklingen av immunforsvaret i de tidligere barneårene. Redusert biologisk mangfold i tarmen hos spedbarn (mikrobiell dysbiose) har gjentatte ganger blitt assosiert med allergisk sykdom. Pre-, pro- og synbiotika er komponenter som har mulighet til å påvirke tarmfloraen som videre kan påvirke immunforsvaret 9.

Frem til nå har behandlingen av allergi handlet om å fjerne det aktuelle allergenet (proteinet) til symptomene opphører og barnets immunforsvar på ny kan tolerere matproteinet. Det er også evidens for at kostbehandling av allergi kan ha en bredere og mer vedvarende påvirkning enn selve symptomfriheten.

De signifikante helsefordelene fra kostfiberblandingen GOS/FOS omfatter:

 

 • Redusert forekomst av allergiske symptomer, inkludert atopisk eksem (7,8,10,11).
 • Økt nivå av gunstige tarmbakterier og nedsatt nivå av potensielt skadelige bakterier 12.
 • Redusert forekomst av infeksjoner4, 5.
 • Forbedret avføringsfrekvens og -konsistens 10.

Visste du at?

Pepticate og Pepticate PLUS er de eneste hypoallergene melkeerstatningene på markedet som inneholder prebiotiske kostfibre.

Les mer om produktene her

Referanser

 1. Cuello-Garcia CA et al. World Allergy Organ J. 2016 Mar 1;9:10
 2. Moro G et al. Arch Dis Child, 2006 Oct;91(10):814-9.
 3. Gruber C et al. J Allergy Clin Immunol, 2010. Oct;126(4):791-7
 4. Haarman M and Knol J. Appl Environ Microbiol, 2005 71(5):p 2318-24
 5. Martin R et al. Benef Microbes, 2010 1(4):367-82
 6. Jeurink P.V et al. Benef Microbes, 2013 4(1):17-30
 7. Arslanoglu S et al. J Nutr, 2008. 138(6): 1091-5
 8. Arslanoglu S et al. J Biol Regul Homeost Agents, 2012.26 (3 Suppl): 49-59
 9. Fox A and Candy DCA et al. Pediatr res 2018 Mar: 83(3):677-686
 10. Knol J et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2005;40: 36-42
 11. Moro G et al. Arch Dis Child, 2006. 91(10): 814-9
 12. Gruber C et al. J Allergy Clin Immunol, 2010 126(4) 791-97

 

Nutricia støtter WHOs anbefaling om at morsmelk er beste ernæring til spedbarn. Pepticate er næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn.