Informasjon på følgende sider retter seg mot deg som jobber innenfor helsevesenet. Nutricia støtter WHOs retningslinjer om at morsmelk er den beste føden for spedbarnet. Ta alltid kontakt med helsepersonell dersom du mistenker at barnet ditt har melkeallergi. Informasjon på denne websiden erstatter ikke kontakt med helsepersonell.

Melkeallergi vs laktoseintoleranse

Melkeproteinallergi kan også kalles kumelkproteinallergi, kumelkallergi eller bare melkeallergi. Alle begrepene innebærer samme sak.
2–3 % av alle barn rammes av melkeallergi. Nesten alle får symptomer i løpet av det første leveåret. Allergien gir seg ofte til kjenne når barnet begynner å få grøt eller morsmelkerstatning som inneholder kumelk.

Forskjellen på melkeproteinallergi og laktoseintoleranse

Når et barn reagerer på melkeprodukter, skyldes det nesten alltid melkeallergi.(1) Laktoseintoleranse forekommer veldig sjeldent blant spedbarn og barnehagebarn – dels fordi laktoseintoleranse ikke er spesielt vanlig i den norske befolkningen, og dels fordi symptomer på laktoseintoleranse svært sjelden oppstår før skolealder.(2) Dette gjelder også hvis barnets foreldre har laktoseintoleranse. Det er derfor viktig å skille mellom melkeallergi og laktoseintoleranse. En laktosefri kost inneholder melkeprotein og kan innebære en fare for et barn som har melkeallergi.(3)

Hva er forskjellen på melkeproteinallergi og laktoseintoleranse?

 

 

Melkeallergi – allergi mot protein i melk

Alle barn fortjener en lykkelig start på livet. 3 % av alle nyfødte diagnostiseres med kumelkproteinallergi innen det første leveåret.(4) Kumelkproteinallergi, også kalt kumelkallergi, eller melkeallergi, er den vanligste matallergien.(5) Det er en tilstand hvor kroppens immunforsvar reagerer unormalt på proteinet i melk, som resulterer i ulike ubehagelige symptomer som ofte setter familien i en stresset situasjon. Melkeallergi skyldes at kroppens immunforsvar mistolker proteiner i melk som noe farlig. Dette fører til at immunforsvaret starter en allergisk reaksjon, som kan utspille seg på ulike måter. Noen reaksjoner kommer direkte når barnet spiser mat som inneholder melk. Eksempler på raske symptomer er oppblussende, røde utslett eller plutselige brekninger. Andre reaksjoner kan komme lang tid i etterkant, i noen tilfeller flere dager senere. Eksempler på reaksjoner som kommer senere er forstoppelse eller dårlig tilvekst. Melkeallergi skyldes at kroppens immunforsvar reagerer på proteiner i melk. Symptomene kan i verste fall bli svært alvorlige, som at barnet får problemer med å puste. For å unngå en allergisk reaksjon kan ikke barnet spise mat som inneholder kumelk.(6)

Melkeallergi skyldes at kroppens immunforsvar reagerer på proteiner i melk.

Laktoseintoleranse skyldes at tarmens evne til å bryte ned melkesukker, også kalt laktose, er nedsatt.

Laktoseintoleranse – nedsatt evne til å bryte ned melkesukker

Laktoseintoleranse er en vanlig form for matintoleranse og forveksles noen ganger med melkeallergi. Laktoseintoleranse skyldes at tarmens evne til å bryte ned melkesukker, også kalt laktose, er nedsatt. Laktoseintoleranse kan føre til symptomer som ligner kumelkallergi.(7) Kumelkallergi utvikles innen de første 12 månedene i barnets liv, mens laktoseintoleranse er veldig sjelden hos spedbarn og oppstår først etter 5-6 års alderen. De fleste barn kommer til å vokse av seg melkeallergien over tid, mens laktoseintoleranse ofte er kronisk.(7) Om et barn diagnostiseres med melkeallergi, må kosten være helt uten kumelkprotein. Barn som har laktoseintoleranse, behøver laktoseredusert kost.(7) Laktose er en viktig del av næringsstoffene i morsmelk, og i noen melkeerstatninger, og bør ikke fjernes unødvendig fra spedbarnets kost. (7) Laktoseintoleranse skyldes at tarmens evne til å bryte ned melkesukker, også kalt laktose, er nedsatt. Denne nedsatte evnen skyldes i sin tur mangelen på et enzym som kalles laktase, og kan for noen få føre til mageknip, luftdannelse eller diaré – symptomer som også opptrer ved melkeallergi. En viktig forskjell er at symptomer på laktoseintoleranse alltid bare rammer magen og blir aldri alvorlige for barnet.(7) Til forskjell fra barn med melkeallergi tåler barn med laktoseintoleranse ofte en liten mengde melk eller melkeprodukter som inneholder mindre laktose, f.eks. yoghurt og ost. Laktosefrie melkeprodukter inneholder like mye melkeprotein som vanlige melkeprodukter og skal derfor ikke gis til barn med melkeallergi.(7)

Referanser

(1) Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN Gl Committee Practical Guidelines. JPGN 2012;55:221–9
(2) Heyman MB, et al. Committee on Nutrition. Lactose intolerance in infants, children, and adolescents. Pediatrics. 2006;118(3):1279–86.
(3) Heine RG et al. Lactose intolerance and gastrointestinal cow’s milk allergy in infants and children – common misconceptions revisited. World Allergy Organ J. 2017 Dec 12;10(1):41. doi: 10.1186/s40413-017-0173-0. eCollection 2017.
(4) Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN Gl Committee Practical Guidelines. JPGN 2012;55:221–9
(5) Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN Gl Committee Practical Guidelines. JPGN 2012;55:221–9
(6) http://komjolksallergi.se/vad-ar-mjolkallergi/mjolkproteinallergi-barn/
(7) Heyman MB, et al. Committee on Nutrition. Lactose intolerance in infants, children, and adolescents. Pediatrics. 2006;118(3):1279–86.

 

 

Symptomer ved kumelkallergi

Symptomer på kumelkeallergi kan vises på mange forskjellige måter og store variasjoner mellom forskjellige barn. Dette kan noen ganger bidra til å forsinke et melkeallergisk barns korrekte diagnose.

Les mer

Diagnose og kostbehandling ved kumelkallergi

Kumelkproteinallergi er klassifisert som enten IgE-mediert eller ikke-IgE-mediert, og diagnosen er ikke alltid like lett å stille.

Les mer

Anbefaling ved kumelkallergi

Din anbefaling kan gjøre en forskjell for spedbarn med kumelkallergi. Få en oversikt over næringssammensetning og fordelene

Les mer

Nutricia støtter WHOs retningslinjer om at morsmelk er den beste føden for spedbarnet. Ta alltid kontakt med helsepersonell dersom du mistenker at barnet ditt har melkeallergi. Informasjon på denne websiden erstatter ikke kontakt med helsepersonell.

Print Side