Protein ved alvorlig sykdom

Tap av muskelmasse og komplikasjoner

Tap av muskelmasse og underernæring er vanlig blant alvorlig syke pasienter, delvis på grunn av økt katabolisme i forbindelse med sykdom og delvis på grunn av økt forekomst av samtidig kronisk underernæring før innleggelse. Underernæring ved sykdom er forbundet med flere komplikasjoner, for eksempel infeksjonsrisiko, langvarig respiratorisk dysfunksjon og økt dødelighet1.

Tilstrekkelig tilførsel av protein er dermed grunnleggende i behandling av alvorlig syke, og tidlig start av proteinrik enteral ernæringsbehandling viktig, da det har vist seg å redusere dødelighet, gi færre infeksjonskomplikasjoner og kortere liggetid2,3.

Grupper som kan trenge en økt mengde protein kan være eksempelvis ved:

– Kirurgi
– Kreft
– Kakeksi
– Dialyse
– Fedme
– Brannskade
– Traume

Tidlig start av proteinrik enteral ernæring er viktig

For å forebygge muskeltap bør proteinrik enteral ernæring gis til alle pasienter med økt proteinbehov som ikke forventes å gjenoppta et normalt kosthold innen 3 dager. Hos disse bør proteinrik enteral ernæring starte innen de første 24-48 timene etter innleggelse1,4.

For å forebygge muskeltap bør proteinrik sondeernæring gis til alle pasienter med økt proteinbehov som ikke forventes å gjenoppta et normalt kosthold innen 3 dager1.

Proteinrik enteral ernæring bør starte innen de første 24-48 timene etter innleggelse1,4.

Økt tilførsel av protein er assosiert med økt overlevelse2,3.

Timing og type protein har betydning

Mengde, type og timing av proteintilførsel påvirker pasientens utfall ved alvorlig sykdom. Fordi protein bidrar til å vedlikeholde muskelmassen, bedre sårtilheling og fremme pasientens rekonvalesens5. Der er derfor avgjørende at pasienten tolererer den enterale løsningen godt slik at protein og energimål nås tidlig6.

Sondeløsning med veldig høyt innhold av helprotein er passende som førstelinjebehandling hos alvorlig syke pasienter, da den gir toleransefordeler og tilstrekkelig proteintilførsel i tråd med retningslinjer uten å risikere overernæring6,7.

Om du ønsker å vite mer kan du klikke deg inn på videoene under.

Derfor introduserer Nutricia

Nutrison Protein Intense

Den første og eneste sondeernæringen basert på helprotein som dekker proteinanbefalingene til pasienter med økte behov6.

 

Lær mer om vår unike sondeløsning her

Hva er Nutrison Protein Intense?

Helprotein

Helprotein sondeernæring utviklet for å møte pasienters økte proteinbehov1-4.

Les mer om de internasjonale retningslinjer her

En unik p4 protein blanding

Proteinblanding som ikke koagulerer i kontakt med magesyre, er av høy kvalitet i tråd med WHOs anbefalinger og har toleransefordeler5,6.

Les mer om vår p4 protein blanding her

Lav Karbohydrat

Et lavt innhold av karbohydrat, for å redusere plasmaglukosenivået ved hyperglykemi og redusere infeksjonskomplikasjoner7.

Lav Osmolalitet

Lav osmolalitet, som kan ha en gunstig effekt gastrointestinaltoleranse8.

Les mer om resultatene av studiene her

Nutrison Protein Intense

En unik sondeløsning;

• med helprotein som følger internasjonale retningslinjer1
• p4 -koagulerer ikke i magesekken -for bedre toleranse og proteinkvalitet9,10
• oppnår proteinmål uten å overernære6,7

Nutrison Protein Intense er den første og eneste helprotein sondeernæring med et proteinnivå på hele 32 E% protein (10g/100ml) uten å endre konsistens i flasken eller koagulere i kontakt med magesyre9

Inneholder et moderat energinivå (1,26 kcal/ml) for oppnå proteinmål uten å overernære, samt moderat innhold av karbohydrater (33 E%) for å redusere
plasmaglukosenivået ved hyperglykemi10

Produktet har lav osmolalitet (340 mOsmol/L) for å øke toleransen, og inneholder raps-,
solsikke-, fiskeolje samt MCT fett som bidrar til en gunstig fettsyresammensetning

Nutrison Protein Intense er tilpasset kostbehandling av alvorlig
syke pasienter og/eller pasienter med ekstra høyt protein behov.

For mer produktinfo og produktark klikk her

Internasjonale retningslinjer anbefaler å starte ernæringsbehandling med helproteinprodukter

Andre løsninger kan vurderes ved spesifikke gastrointestinale komplikasjoner.

SCCM/ASPEN Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient 2016

Les artikkelen her

ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit 2006

Les artikkelen her

Canadian Critical Care Nutrition Clinical Practice Guidelines 2013

Les artikkelen her

Nutrition therapy for critically ill patients across the Asia-Pacific and Middle East regions 2018

Les artikkelen her

Proteinblandingen p4 er av høy kvalitet

p4 blandingen Inneholder både vegetabilske og animalske proteiner (myse, kasein, ert og soya) av høy kvalitet i tråd med WHOs anbefalinger8.

Nutrison Protein Intense har vitenskapelig vist å møte proteinmål uten overernæring av kalorier

Høy helprotein sondeernæring er passende som førstelinjebehandling hos pasienter med økte proteinbehov da den er en løsning som gir tilstrekkelig med protein uten å overernære6.

STUDIE OVERSIKT

  • Studien sammenlignet en sondeernæring med et svært høyt innhold av protein (10 g/100 ml Nutrison Protein Intense) med standard høyprotein sondeernæring (6,3 g/100 ml Nutrison Protein
  • Resultater: Proteininntak i henhold til anbefalinger er mulig med en helprotein sondeernæring høyest i protein

Konklusjon:

  • Nutrison Protein Intense ga signifikant høyere proteininntak og konsentrasjon av aminosyrer i blodet sammenliknet med pasienter som fikk Protein Plus, uten å øke kaloriinntaket
  • Protein intense gjør det mulig å oppnå optimalt inntak av protein og energi.
Les hele studien her
Proteinmål

Referanser

(1) Hurt D. McClave A. Martindale G. et al. (2017). Nutrition in Clinical Practice Volume 32, suppl.1 142S-151S;
(2). McClave SA, Taylor BE, Martindale RG et al. (2016). JPEN J Parenteral and Enteral Nutr 40, 159-211.
(3). Lochs H. et al. Clinical Nutrition 2006;25(2),260-274.
(4). Plauth M et al. Clinical Nutrition 2006; 25(2), 285-294
(5). World Health Organization (2007). WHO technical Report Series 935.
(6). Kuyumcu S, Menne D, Curcic J et al. (2014). Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 39, 544-551.
(7). Weimann A. et al. Clin Nutr.2017;36(3):623-6503.
(8). Zadak Z et al e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism 2009;4: e212–e215.
(9) Kuyumcu S et al. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 2014;39, 544-551
(10) Weimann A. et al. Clin Nutr.2017;36(3):623-6503