Helseøkonomi

Nutricia har over flere år investert flere millioner kroner i Helse- Norge ved å minke de økonomiske barrierene på tilgangen til medisinsk ernæring.

Verdi og effekter av medisinsk ernæring

Underernæring påvirker folks liv og utgjør en betydelig belastning på samfunnets økonomi.
Minst 30 % av pasientene på norske sykehjem eller sykehus er underernærte eller i en ernæringsmessig risiko. Underernæring koster det norske samfunnet milliarder, gjennom lengre liggetid og flere komplikasjoner (1).Kostnadsbesparelsen ved å forebygge underernæring i Norge

Et voksende bevismateriale viser de økonomiske fordelene med å bruke medisinsk ernæring i å håndtere underernæring. Det finnes evidensbasert kunnskap om at behandling av underernæring gir en rekke positive
effekter: Økt grad av pasienttilfredshet, økt funksjonsnivå, redusert infeksjonsrate, mindre
bruk av antibiotika, raskere restitusjon, sjeldnere sykehusinnleggelse, færre reinnleggelser,
bedre livskvalitet og bedre overlevelse (2).

Det er gjennomført beregninger av tiltakskostnader med utgangspunkt i en sykehussetting som viser at Norske sykehus kan spare 800 millioner ved å forebygge underernæring. En slik besparelse vil utgjøre i størrelsesorden 1 % av totalkostnadene i spesialisthelsetjenesten.

Les artikkel om "Forebygging og behandling av underernæring"

Referanser

(1) Helsedirektoratet, 2013

(2) Stratton RJ, Elia M, Green CJ.  Wallingford, United Kingdom : CABI publishing, 2003.