Tidlig behandling av underernæring ved kreft øker sjansen for overlevelse!

19 September 2019

Tidlig behandling av underernæring ved kreft øker sjansen for overlevelse!

Allerede på 80-tallet visste vi at det var en sammenheng mellom vektnedgang og overlevelse ved behandling for kreft. Vi visste lite om grenseverdier for vekttap, og om overvektige var bedre rustet til å tåle en vektnedgang. Vi vet nå at alt vekttap er svært uheldig uavhengig av utgangspunkt.

Det er mange årsaker til vektnedgang ved kreft:
• Tumoren i seg selv kan føre til økt forbrenning samtidig som appetitten blir lav.
• Opptaket av næringsstoffer kan bli lavt.
• Bivirkninger av behandlingen kan føre til at det blir vanskelig å få i seg mat, enten på grunn av kvalme, sår i munnen, eller svelgevansker.
• Smaks- og konsistensendringer kan føre til at mat man tidligere foretrakk ikke smaker godt lenger, eller konsistensen føles ikke som før.

Alle disse faktorene fører til vektnedgang.
Nyere studier viser at det er mulig å bevare vekten med medisinsk ernæringsbehandling også ved kreft. Dette forutsetter imidlertid at tiltak igangsettes
allerede når diagnosen settes samt et høyt fokus på ernæring fra behandlende helsepersonell.

I henhold til Helsedirektoratet skal helsepersonell utføre systematisk risikovurdering på alle pasienter.
Personer i ernæringsmessig risiko skal få en individuell ernæringsplan. Første steg er tilpasset, protein- og næringstett kost med mellommåltider. Dersom ikke dette er tilstrekkelig anbefales bruk av medisinsk ernæring i form av næringsdrikker, sondemat eller, i noen tilfeller, intravenøs ernæring.

Nå kan fastleger forskrive næringsdrikker på blå resept.
Mye taler for at mange leger burde bli mer bevisst i bruken av denne muligheten, og gjøre ernæring til et naturlig tema under konsultasjonen med den kreftsyke, fordi tidlig behandling av underernæring ved kreft øker sjansen for overlevelse.

Les mer om medisinsk ernæring ved kreft herDel artikkel

Historier om banebrytende funn innen ernæring

Lær mer om hvordan vi ser på måter å forbedre resultatene for kreftpasienter som venter på, gjennomgår eller kommer seg fra behandling

Print Side