Forbedret compliance og næringsinntak samt økt tilvekst med energitett næringsdrikk i et lite volum

31 July 2019

Forbedret compliance og næringsinntak samt økt tilvekst med energitett næringsdrikk i et lite volum

Bakgrunn:
Barn med dårlig tilvekst på grunn av underliggende sykdom har ofte økt ernæringsbehov, sammen med redusert appetitt og utilstrekkelig inntak. Standard næringsdrikker brukes ofte i behandlingen av disse barna, men inntak av foreskrevet volum varierer. Kompakte, energitette næringsdrikker har vist seg å gi bedre compliance og næringsinntak blant voksne1,2, men om kompakte næringsdrikker også ville være effektive for å forbedre compliance hos barn, hadde hittil ikke blitt evaluert.

Intervensjon:
En britisk studie undersøkte effekten av Fortini Compact Multi Fiber (2,4 kcal/ml) sammenlignet med standard barnenæringsdrikker (1,5 kcal/ml) hos barn med tilvekstproblemer som trenger ernæringsstøtte3. Studien omfattet 38 barn som ble randomisert til å bruke Fortini Compact Multi Fiber (300 kcal / 125 ml, n = 21), eller standard næringsdrikk til barn (300 kcal / 200ml; n = 17) som et supplement til vanlig kost i 4 uker. Resultatmålingene var total energi- og proteininntak, compliance (% som konsumerte ≥75% av foreskrevet volum), samt vekt og lengde.

Resultat:
Gruppen som fikk Fortini Compact Multi Fiber hadde signifikant høyere totalt energiinntak (1843 kcal / dag vs. 1272 kcal / dag, p = 0,008), høyere proteininntak (59,6 g / dag mot 39,8 g / dag, p = 0,007) og forbedret compliance (81 % mot 59 %, p = 0,005) sammenlignet med gruppen som mottar standard næringsdrikk. Vekt og lengde endret seg positivt i begge gruppene.

Konklusjon:
Kompakte, energitette ernæringsløsninger for barn gir signifikant forbedret compliance og næringsinntak
sammenlignet med standard næringsdrikker til barn, og forbedrer tilveksten hos barn som trenger ernæringsstøtte.Del artikkel

Referanser

1) Hubbard GP, et al. Improved compliance and increased intake of energy and protein with a high energy density, low volume multi-nutrient supplement. Proc Nutr Soc 2010;69(OCE2):E164

2) Hubbard GP, et al. A systematic review of compliance to oral nutritional supplements. Clin Nutr 2012;31:293-312

3) Sorensen K, et al. Improved compliance, nutritional intakes and growth with a high energy density, low volume paediatric oral nutritional supplement. Conference paper at the International Conference on Nutrition and Growth. March 2-4; Amsterdam. 2017.

Print Side