Dysfagi

12 December 2017

Dysfagi

Hva er Dysfagi?

Dysfagi omfatter en hver lidelse som påvirker svelgeprosessen slik at mat og drikke ikke beveger seg trygt fra munnhule til mage[1]. It Dette er en vanlig tilstand hos mange slagpasienter og har ulike årsaker som knyttes til fysiske eller mentale lidelser.

Hva skjer?

Munnen og tungen spiller en viktig rolle i svelgeprosessen. Dersom muskulaturen i munnen eller tungen svekkes eller blir ukoordinert, øker risikoen for at mat og drikke kan ende opp i lungene isteden for i magesekken. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for helsen.

Ulike kategorier

Dysfagi kan klassifiseres i fire kategorier, rangert fra mest til minst vanlig [1]:

  • Orofaryngeal: Pasienter som har problemer med å overføre mat-bolus fra munnhulen til svelg (cervicale spiserør)
  • Øsofagal: Nedsatt passasje av fast eller flytende føde gjennom spiserøret
  • Øsofagogastrisk: Nedsatt passasje av mat fra spiserøret til magesekken pga. motoriske eller fysiske blokkeringer.
  • Paraøsofagal: fysisk impingement (komme i klem) i, eller infiltrasjon av spiserørets vegg som fører til en blokkering

Global forekomst

Dysfagi er generelt et tegn på underliggende sykdommer som kan knyttes til ulike diagnoser [2]. Nevrologiske sykdommer, kreft og aldersrelaterte endringer er de viktigste primærdiagnosene som er forbundet med svelgeproblemer [3].Del artikkel

Referanser

  1. Wolf DC. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations; Chapter 82 Dysfagi Stoneham (MA): Butterworth Publishers ; c1990.
  2. Groher ME, Bukatman R. The prevalens of swallowing disorders in two teaching hospitals. Dysfagi 1986 1. 3-6.
  3. Schumacher S., Müller M. Was tun bei Schluckstörungen? Schweiz Med Forum 2007;7:130-134

Relatert produkt

Nutilis Powder

Nutilis Powder

Fortykningsmiddel til mat og drikke til kostbehandling av dysfagi. Med amylaseresistente egenskaper.

Les mer
Print Side