10-15% av eldre rammes av aldersrelatert skrøpelighet

20 December 2017

10-15% av eldre rammes av aldersrelatert skrøpelighet

Aldersrelatert skrøpelighet eller ”frailty”som det heter på engelsk, er et stadig vanligere begrep innen eldreomsorgen.

Skrøpelighet

  • Er en definert medisinsk tilstand som blant annet karakteriseres ved minkende styrke, utholdenhet og redusert fysisk funksjon blant eldre (1)
  • Er en tilstand som gradvis fører til funksjonsnedsettelser og etter hvert kan lede til pleieavhengighet (1)
  • Kan være et resultat av en rekke sykdommer og medisinske tilstander
  • 1 av 10 hjemmeboende eldre over 65 år er skrøpelige (2)
  • Når man blir eldre mister kroppen muskelmasse mye raskere. En eldre kropp har vanskeligere for å ta opp næringsstoffer og kan derfor trenge et optimalisert næringsinntak (3)

 Del artikkel

Visste du at?

Skrøpelige eldre kan identifiseres ved hjelp av fem tegn:
• Ufrivillig vekttap
• Tretthet (fatigue)
• Problemer med å være fysisk aktiv
• Allmenn svakhet
• Mer enn fem diagnostiserte sykdommer

Les mer om aldersrelatert skrøpelighet her

Referanser

1. Morley JE et al. Frailty consensus: a call to action. J Am Med Dir Assoc 2013; 14(6): 392-7

2. Collard RM et al. Prevalence of frailty in community-dwelling older persons: A systematic review. J
Am Geriatric Soc 2012; 60(8): 1487-92

3. Mowe M Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122:815-8

 

Print Side