Hva er sondeernæring?

22 December 2017

Hva er sondeernæring?

Sondeernæring er beregnet på pasienter med en fungerende eller delvis fungerende mage- og tarmkanal, som ikke kan eller vil spise tilstrekkelig med vanlig mat eller næringsdrikker for å få dekket sitt næringsbehov. Sondeernæring er også beregnet for pasienter hvor et oralt inntak er kontraindikert, f.eks. ved bevisstløshet eller ved tilstander hvor det er utrygt å svelge (1).

Sondeernæring er beregnet til kostbehandling av pasienter med en rekke forskjellige indikasjoner. Sondeernæring kan øke eller sikre en tilpasset ernæringsmessig støtte i tilfeller med et utilstrekkelig matinntak. Sondeernæring er for eksempel indikert til pasienter med nevrologisk dysfagi, pasienter som går igjennom omfattende kirurgi ved kreft i hode og hals, gastrointestinal kirurgi til pasienter med store traumer (2,3).

Parenteral ernæring er intravenøs tilførsel av næringsstoffer som er indikert når enteral ernæring ikke er mulig eller kontraindikert. Dette kan være tilfeller med intestinal iskemi eller blokkering, alvorlig malabsorpsjon eller fistler med høy uttømming (4).

Enteral ernæring er anerkjent av ulike ekspertgrupper som den foretrukne måten å tilføre næring på fremfor ved parenteral ernæring, bla. Av American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN), the Society of Critical Care Medicine og the National Collaborating Centre for Acute Care i England. Deres retningslinjer, som er basert på solid vitenskapelig litteratur, viser klart fordelene ved enteral ernæring sammenlignet med parenteral ernæring (5,6).Del artikkel

Referanser

(1) Stratton RJ, Elia M, 2007

(2) Arends J et al;  2006

(3) Volkert D et al; ESPEN Guidelines 2006

(4) Stroud M et al. , 2006

(5) McClave SA et al. , 2009. 33(3): p. 277-3

(6) Cangelosi MJ et al. 2011 Feb;27(2):413-22.

 

Print Side