Den internasjonale epilepsidagen 11. februar

11 February 2019

Den internasjonale epilepsidagen 11. februar

Den internasjonale epilepsidagen har som mål å øke kunnskapen om og kjennskap til epilepsi for å fremme livskvaliteten for de ca. 50 millioner mennesker i verden som lever med diagnosen. Dagen markeres over hele verden og også hos oss i Nutricia.

En pasients erfaringer

I Nutricia ønsker vi å markere dagen med en pasienthistorie. Ta del i Lee’s historie om hvordan diettbehandling er en del av hans behandlingsopplegg. Vi ønsker med denne historien å inspirere flere til å diskutere med sin behandlende lege om ketogen diett kan være et alternativ for sin epilepsi.Del artikkel

Se filmen om Lee

Ta del i Lee’s historie om hvordan diettbehandling er en del av hans behandlingsopplegg

Les mer

Epilepsi & ketogen diett

Epilepsi er den vanligste nevrologiske lidelsen og kjennetegnes av forstyrrelser i hjernens elektriske signaler.

Les mer

Diettbehandling av epilepsi i Norge

En artikkel for helsepersonell om ketogen diett ved epilepsi i Norge. 

Les mer
Print Side