Liquigen

Liquigen

Flytende fettemulsjon av MCT fett. Kan brukes som tilskudd ved fettmalabsorpsjon eller ved tilstander der MCT fett anbefales. Liquigen er et tilskuddsprodukt av mellomkjedet fett (MCT fett) i emulsjon. MCT kan være en gunstig energikilde ved tilstander som gir fettmalabsorpsjon eller når man ønsker å redusere på inntak av vanlig langkjedet fett (LCT fett).

Produktark

Indikasjon

Liquigen er en MCT kilde for pasienter med fettmalabsorpsjon eller ved tilstander der MCT fett anbefales. Kan også brukes for å øke energitettheten av sondeernæring, næringsdrikker eller vanlig mat. Liquigen er velegnet til barn og voksne. Til barn under 5 år kan det være nødvendig med uttynning. Liquigen bør introduseres gradvis over noen dager ut i fra pasientens toleranse.

Dosering

Bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog.

Kontraindikasjoner

Intoleranse mot et eller flere av produktets ingredienser.

Forsiktighetsregler

Skal ikke brukes som eneste næringskilde. På grunn av innhold av MCT fett skal Liquigen brukes med forsiktighet ved levercirrhose, acidose eller ukontrollert diabetes.

Administrasjon

Tilsettes vanlig mat og drikke, næringsdrikker eller sondeernæring. Da det er en emulsjon, egner den seg godt til å tilsettes en rekke ulike mat- og drikkevarer. Vil ikke skille seg slik som en ren fettblanding gjør. Rist flasken godt før bruk.

Holdbarhet

1 år fra produksjonsdato. Åpnede flasker oppbevares i kjøleskap og anvendes innen 14 dager.

Oppbevaring

Lagres ved 18-25º.

Bestillingsinformasjon

Liquigen emulsjon
Varenummer: 990904
Bestillingsnummer: 73564
Salgsenhet: 4 x 250 ml plastflaske

Print Side