Dette er en informasjonsside for helsepersonell

Nutricia har et sterkt ønske om å øke kunnskapen om medisinsk ernæring blant helsepersonell. Vi holder sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, studenter, apotek og grossister oppdatert på produkt og utvikling, forskning og studier samt våre kurs og faglige events. Vennligst bekreft at du er helsepersonell for å gå videre. Ønsker du å endre ditt valg i fremtiden, må du slette dine cookies.

Liquigen

För kostbehandling vid olika sjukdomstillstånd där matens energiinnehåll behöver förstärkas med MCT-fett (medellånga fettsyror), vilket kan behövas vid tillstånd där fettmalabsorption ingår som ett inslag i sjukdomsbilden.

Produktark

Liquigen är en fettemulsion med MCT som består av 50% fett(varav 97% är MCT-fett) och 50% vatten.
Den kan utan smakförändring blandas i bröstmjölk, välling eller annan mat som behöver energiförstärkas med MCT (medellånga fettsyror). Liquigen är lämplig för både barn och vuxna men kan behöva spädas ut till barn under 5 år.

Indikation

För kostbehandling vid olika sjukdomstillstånd där matens energiinnehåll behöver förstärkas med MCT-fett (medellånga fettsyror), vilket kan behövas vid tillstånd där fettmalabsorption ingår som ett inslag i sjukdomsbilden.

Användning av MCT-fett

Liquigen är en fettemulsion bestående av 50% fett varav 97% är MCT fett. En emulsion lämpar sig särskilt väl när man vill blanda den med något vattenlösligt och mjölkigt så som ex.vis filmjölk, välling, sondmat etc. Skiktar sig inte på samma vis som en olja och fastnar inte i sondslangar och aggregat. Tillfällen då Liquigen kan användas: ketogen kostbehandling, fett malabsorption, kylotorax, β-oxidationsdefekt, leversjukdom med kolestas, cystisk fibros.

Dosering

Doseringen är individuell och görs i samråd med dietist eller läkare. Liquigen är lämplig för både barn och vuxna men kan behöva spädas ut till barn under 5 år.

Servering

Se produktblad för rekommenderad spädning och tillredning.

Hållbarhet

Bäst-före-datum anges på förpackningen som dag-mån-år.

Förvaring

Oöppnad flaska förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad flaska förvaras i kylskåp och bör förbrukas inom cirka 14 dagar.

Om MCT-fett

Se produktfaktablad för mer information.

Viktigt

Livsmedel för speciella medicinska ändamål och används under medicinsk övervakning.

Sortimentsguiden för Specialprodukter ger en överblick över några av våra specialprodukter. Behöver du mer ingående information om en specialprodukt är du välkommen att kontakta oss på Nutricia, så hjälper vi till.

Förskrivs på livsmedelansvisning till barn under 16 år

Beställningsmall specialprodukter

Sammanställning av våra specialprodukter.

Beställningsinformation

Kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: vardgivare.nutricia.se/order , e-post: order.amnse@nutricia.com, telefon: 08-24 15 30.

Liquigen
Best.nummer: 69 10 07
Förpackning: 4 flaskor à 250 ml

Relaterade produkter

Print Side