Nutrison Sterile Water

Nutrison Sterile Water

Nutrison Sterile Water er velegnet til kostbehandling av sykdomsrelatert underernæring hos pasienter som krever ekstra væsketilførsel ved sondeernæring.

Produktark

Nutrison Sterile Water

Indikasjon

Til kostbehandling av sykdomsrelatert underernæring hos pasienter som krever ekstra væsketilførsel ved sondeernæring.

Dosering

Doseringen er individuell, og skal gjøres i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog.

Administrasjon

Enteral ernæringspumpe gir tryggest administrasjon. Ved bruk av gravitasjonssett bør Ch ≥8 brukes. Innholdet kontrolleres og ristes godt før bruk. Anvendes romtemperert.

Holdbarhet

12 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato står på pakningen. Hengetider: Når flasken er tilkoblet ernæringssettet (aseptisk håndtert, lukket system), har den den en hengetid på maks. 24 timer. Når korken tas av flasken (i et åpent system) har flasken en hengetid på maks. 8 timer. Oppbevaring etter åpning: Når flasken er åpnet (folie perforert og ernæringssettet fjernet), skal flasken lukkes og oppbevares i kjøleskap i maks. 24 timer.

Oppbevaring

Lagres tørt og mellom 5–25° C.

Bestillingsinformasjon

Nutrison Sterile Water – gammel forpakning (pose)
varenr.: 879160 Bestillingsnr: 132277
Salgsenhet til apotek/sykehus: 8 x 1000 ml pack

NB! Ny forpakning kommer i ny forpakning i 2019.

Vennligst kontakt kundeservice for bestilling / assistanse.

Print Side