Flocare® – Bengmark® naso-intestinal sonde

Flocare® – Bengmark® naso-intestinal sonde

Selv-nedvandrende sonde for sikker plassering i jejunum

Enteral naso-intestinalsonde til ernæring direkte i duodenum eller jejunum. Den distale enden av sonden (ca. 23 cm) har en spiral med 2,5 omdreininger som strekkes ut under nedleggelse ved hjelp av den vedlagte mandreng. Etter fjerning av mandrengen underletter spiralformen passasje av pylorus og fiksering i tynntarmen. Sondene har ENFit-kobling, og passer ikke sammen med Luer- og ENLock produkter.

Bruksanvisning

Se tilhørende produktark

Vedlikehold

Kontroller posisjonen av sonden hver gang sondeernæring tilkobles sonden, og hver gang det er tvil om sondens posisjon. Skyll sonden med 20-50 ml vann før og etter hver gang sondeernæring og/eller medisiner administreres. For å forhindre blokkering i sonden, bør sonden skylles minst hver åttende time. Flocare® Bengmark® Naso-intestinal sonde har en maksimal liggetid på seks uker. Administrasjon av sondeernæring ved bruk av en Flocare® Bengmark® Naso-intestinal sonde, bør alltid skje ved hjelp av en pumpe for enteral ernæring.

Fjerning av sonde

Flocare® Bengmark® Naso-intestinal sonde kan fjernes ved å forsiktig trekke sonden ut gjennom pasientens nese. Fjerning av sonde skal gjøres ihht. gjeldende prosedyrer.

Flocare® Bengmark® Naso-intestinal sonde

Flocare® Bengmark® Naso-intestinal sonde er en transnasal sonde med en såkalt Bengmarkspiral i den ene enden, som muliggjør plassering i tynntarmen. Brukes ved enteral ernæring.

Indikasjoner

Flocare® Bengmark® Naso-intestinal sonde er en transnasal sonde for tilførsel direkte i tynntarmen. • Kirurgiske pasienter • Pasienter som lider av brannskader • Pasienter med økt risiko for aspirasjon, refluks og/ eller oppkast (ofte i tidlig postoperativ fase) • Pasienter med nedsatt gastrisk motilitet • Pasienter med akutt pankreatitt Tidlig post-operativ intestinal sondeernæring reduserer risikoen for atrofi i tynntarmen, og reduserer risikoen for bakteriell translokasjon. Fungerer magesekkens motilitet kan sonden plasseres i magesekken (se bruksanvisning). Ved hjelp av sondens spiral, vil sonden passere pylorus i løpet av 8-12 timer. Dersom magesekkens motilitet ikke fungerer, kan sonden plasseres gjennom pylorus ved alternative teknikker som f.eks. endoskopi eller røntgen. Flocare® Bengmark® Naso-intestinal sonde passer for alle pasienter med fungerende tynntarms funksjon, men ved redusert funksjon i magesekkens motilitet og /eller som har økt risiko for aspirasjon. I den tidlige postoperative fasen er denne tilstanden normal.

Kontraindikasjoner

For nedleggelse av sonden: F.eks. Oesophagusvaricer / blødning For sondeernæring: F.eks. Tynntarmsmalabsorbsjon, paralytisk ileus akutte magesmerter

Bestillingsinformasjon

Flocare Bengmark Naso-Instestinal Sonde Ch8 145cm (blå)
Bestillingsnr.: 94824
Varenr.: 871275

Flocare Bengmark Naso-Intestinal Sonde Ch10 145 cm (sort)
Bestillingsnr.: 94825
Varenr.: 869133

Relaterte produkter

Flocare® G-tube

Flocare® G-tube

Flocare G-Tube er en utbyttbar gastrostomisonde med ballong for tilførsel av mat og væske direkte i ventrikkelen gjennom bukveggen.

Les mer
Flocare® Nasogastrisk ernæringssonde

Flocare® Nasogastrisk ernæringssonde

Enteral nasogastrisk ernæringssonde i polyuretan med mandreng.

Les mer
Print Side