Fantomalt

Energirikt pulver basert på kolhydrat til kostbehandling av pasienter med utilstrekkelig energiintak.

fantomalt

Fantomalt

Produktark

Fantomalt er et energirikt pulver basert på karbohydrat til kostbehandling av pasienter med utilstrekkelig energiinntak eller økt energibehov.

Les mer
Print Side