kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en inflammatorisk sykdom i luftveier og lunger som karakteriseres av langsom tettelse av luftveiene. De fleste har sykdommen i en mildere form og lever med den uten å ha fått en diagnose.

KOLS er en av vår tids store folkesykdommer – ca. 150 000 personer i Norge er rammet1. Symptomene kommer ofte smygende og begynner i mange tilfeller med gjentakende luftveisinfeksjoner som kan være påtagende i alvorlighetsgrad. Røyking er en stor risikofaktor (1).

KOLS og underernæring

Ved KOLS er risikoen undernæring stor. Mellom 20 og 60 prosent av de som har KOLS er underernærte. Vektnedgangen skyldes ofte at lungene krever mye energi for å fungere godt, lavt energiinntak i forhold til energibehovet, redusert appetitt og at det er fysisk anstrengende i det hele tatt å spise (2).

Effekter av underernæring (3)

Redusert overlevelse. Lav vekt og vekttap er assosiert med kortere levetid for kreftpasienter.
Nedsatt muskelstyrke og redusert muskelmasse.
Nedsatt immunforsvar.
Osteoporose er relatert til lav kroppsvekt og underernæring.
Behov for Intensivpleie er økt ved underernæring.
Økte innleggelser og liggetid på sjukhus.
Tidligere reinleggelse etter utskrivelse fra sykehus.
Depresjon og redusert livskvalitet.
KOLS kan medføre økt energibehov både i ved fysisk aktivitet, men også ved hviletilstand. Det er dokumentert at ernæringsbehandling av KOLS pasienter kan lede til vektoppgang (4).

Ernæringsbehandling ved underernæring og ufrivillig vekttap

Ernæringsbehandlingens hovedoppgave ved KOLS og underernæring er å bidra til (5):

  • Positivt resultat av øvrig behandling
  • Økt livskvalitet
  • Forbedret ernæringsstatus og fysisk prestasjonsevne.
  • Stoppe ufrivillig vekttap.

Ernæringsbehandling av pasienter med KOLS skal gjøres i samråd med helsepersonell.

Ernæringsbegandling skal alltid utgå fra en ernæringsplan. Det er viktig å utrede mat -og andre måltidsrelaterte utfordringer, andre sykdommer, sosial situasjon osv. som kan stille spesielle behov til ernæringsbehandlingen og være avgjørende for hvordan planen ser ut. Manga KOLS-pasienter er aleneboende eldre med lav inntekt(5).

Ernæringsbehandlingen utgår fra energi- og proteinrik kost, som individtilpasses og deles opp i følgende punkter(6):

  • Tilpasset måltidsfrekvens
  • Tilpasset konsistens
  • Energi- og proteinrike mellommåltider
  • Serveringstips

Er du helsepersonell?

Les mer om våre produkter egnet for pasienter med KOLS.

Gå til våre produkter

Referanser

(1)https://www.fhi.no/nyheter/2018/150-000-har-kols/ (2) Vermeeren MA et al Acute effects of different nutritional supplements on symptoms and functional capacity in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Clin Nutr2001 Feb;73(2):295-301.          (3) http://slmf.se/kol; 6.1.1. Dec 5, 2017.            (4) http://slmf.se/kol; 6.2.3. Nov 9, 2017.            (5) http://slmf.se/kol; 6.1.3 Dec 5, 2017.            (6) http://slmf.se/kol; 6.2.3 Dec 5, 2017.