Sukkeravgiften rammer også medisinsk ernæring

8 June 2018

Sukkeravgiften rammer også medisinsk ernæring

Mange bransjer har allerede pekt på vilkårlige og utilsiktede utslag av den nye, særnorske sukkeravgiften. Mindre kjent er det at avgiften også rammer medisinsk begrunnede ernæringsprodukter som selges på blå resept i apotek. Nutricia publiserte nylig en kronikk i Finansavisen for å løfte fram de utilsiktede konsekvenser sukkeravgiften kan få i behandlingen av syke som behøver medisinsk ernæringsterapi.

Næringsdrikker på blå resept bør unntas sukkeravgift

En lang rekke eksempler på uheldige utslag av sukkeravgiften er belyst i mediene, og en rekke politikere fra ulike partier har stilt seg kritiske til dens innretning. Vi håper dette vil føre til endringer som reverserer uønskede konsekvenser, og isteden gjør avgiften mer treffsikker i forhold til det som var hensikten.

 

Sannsynligvis finnes det ikke en eneste politiker som så for seg at sukkeravgiften skulle ramme medisinsk ernæring

Mette Drakenberg, Country Manager, Norge

 

Les hele Nutricia sin kronikk i Finansavisen her

 Del artikkel

Print Side