Nutricia Monogen

24 April 2020

Endret innhold i Monogen

Vi oppdaterer Monogen for å imøtekomme den nye EU lovgivningen på næringsstoffsammensetninger i næringstilskudd for spedbarn. Alle produsenter av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger skal per februar 2020 imøtekomme disse endringene i sin produksjon.

Monogen er fortsatt en ernæringsmessing komplett spedbarnsernæring med lavt fettinnhold og brukes til kostbehandling av tilstander hvor det kreves en diett med lavt innhold av LCT og høyt innhold MCT. Egnet som eneste kilde til ernæring for spedbarn og som tilskudd til barn over 1 år og voksne.

Les mer nedenforDel artikkel

Endringer i Monogen

Nutricia Monogen

Justert fettsyreprofil og innhold av mikronæringsstoffer:

  • For å imøtekomme EUs FSMP (Foods for special medical purposes) og IF (Instant Formula)/FOF (Follow-on Formula) standarder for sammensetning
  • For å optimalisere den ernæringsmessige profilen
  • For å vedlikeholde optimal sensorisk kvalitet

Hva er endringene?

Det er endringer i innholdet av enkelte vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer for å oppfylle den oppdaterte lovgivningen:

  • Økt innhold av A-vitamin fra 54,6 til 64,9 µg/100 ml ferdig blanding (16,8 g pulver)
  • Økt innhold av selen fra 1,9 til 2,92 µg/100 ml ferdig blanding (16,8 g pulver)
  • Linolsyre er redusert fra 7,5 til 7,21 mg/100 g.
  • LCT er redusert fra 16 til 15,6 g/100 g.
  • MCT er økt fra 84 til 84,4 g/100 g.

Tallet som angir total fettsyreprofil er noe høyere enn sammenlagt mengde fettsyrer, siden man nå inkluderer glycerolandelen inn i total mengde fettsyrer.

Nutricia Monogen tabell

Nutricia monogen nytt innhold

Det oppdaterte produktet vil nå grossister/apotek i uke 16/17.

Det er ingen endring av bestillingsnummer eller varenummer.

I en overgangsfase vil boksene med nytt innhold ha merking på lokket

HAR DU SPØRSMÅL OM MONOGEN

Ellen Bratlie

Category Manager, Metabolics & Ketogenics

ellen.bratlie@danone.com90 17 71 21
Print Side